Ifs Självriskkonto

Som förmånskund får du och alla i hushållet ett självriskkonto, som en hjälp till att betala självrisken om en skada skulle inträffa. ​

Har du hem- eller bilförsäkring och betalar försäkringen med e-faktura eller autogiro blir du förmånskund och får ett självriskkonto. Vi sätter av en summa till kontot efter varje år som gått utan att en skada inträffat på hem- och bilförsäkringen. Vilken summa vi sätter av till kontot beror på vilka försäkringar du, och de personer som ingår i samma hushåll som du, har hos oss.

Du kan se hushållets aktuella saldo i ditt senaste försäkringsbrev eller när du loggar in på Mina sidor.

​Så här fungerar självriskkontot

  • Har du hem- eller bilförsäkring och betalar försäkringen med e-faktura eller autogiro får du 200 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.
  • Har du både hem- och bilförsäkring får du 300 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år.
  • Har du hem-, bil- och minst en personförsäkring får du 400 kronor till självriskkontot efter varje skadefritt år. 
  • Det högsta belopp som kan finnas på självriskkontot är 3 000 kronor. Om ditt sedan tidigare sparade saldo på självriskkontot överstiger 3 000 kronor sker inga nya avsättningar. 

Hur kan självriskkontot användas?

  • Den summa som finns på självriskkontot kan användas till att betala självrisken eller en del av självrisken med, om det inträffar en skadehändelse som vi betalar ut ersättning för från någon av dina - eller någon annan i hushållets - privata försäkringar hos oss. 
  • Självriskkontot kan användas till självrisker på alla privata försäkringar, utom självrisker på bilens trafikförsäkring och vid skada på bil som har bilmärkesförsäkring. 
  • Självriskkontot kan användas när den ersättningsbara summan överstiger gällande självrisk.
  • Summan på kontot kan inte tas ut i kontanter. 
  • Alla som ingår i hushållet kan använda självriskkontot.