Ifs förmånsprogram

rabatt och värdefulla förmåner

Så blir du förmånskund

Försäkra ditt hem eller din bil hos oss och betala försäkringen med e-faktura eller autogiro, så blir du förmånskund och får 10 % rabatt på i stort sett alla dina försäkringar. Dessutom får du ett självriskkonto som vi sätter av pengar till efter varje skadefritt år – en hjälp till att betala självrisken om olyckan skulle vara framme.

Med fler försäkringar hos oss kan du få 15 % rabatt, mer pengar till självriskkontot och en årlig försäkringsgenomgång - vi ringer upp dig och går tillsammans genom ditt försäkringsbehov för att du ska känna dig trygg. 

Vårt förmånsprogram belönar HEM ELLER BIL

HEM + BIL

HEM, BIL + PERSON*

Rabatt 
på dina försäkringar

10 % 15 % 15 %

Självriskkonto 
avsättning för varje skadefritt år

200 kr

300 kr

400 kr  

 

Plus en årlig genomgång av dina försäkringar. 

* De personförsäkringar som ingår i vårt förmånsprogram är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+,  sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.