Om du blir

Bestulen i hemmet

Funderar du, precis som många andra medlemmar i SPF Seniorerna, på hur hemförsäkringen gäller för dig som har hemtjänst eller bor på vårdhem, om du skulle bli bestulen i hemmet?

Äldre drabbas vid stöld hemma

Hemförsäkring och vad de olika försäkringsbolagens försäkringar gäller för har varit ett uppmärksammat inslag i TV-programmet Plus. Inslaget i Plus, som sändes i början av december, visade hur äldre drabbades när de blir bestulna i sitt hem. Misstanken i fallet var att hemtjänstens personal begått brottet. De hade då tillträde till bostaden, vilket gör att försäkringen inte gäller. Hemtjänst-företaget nekade också att ge ersättning med hänvisning till att polisutredningen lagts ner.

Justerade villkor en förbättring 

Det här problemet har uppmärksammats tidigare och en del försäkringsbolag har ändrat villkoren. If justerade redan 2011 villkoren för de personer som har hemtjänst eller bor på vårdhem och hemförsäkringen gäller för stölder även i dessa fall. Det innebär att även om hemtjänsten begått stölden kan hemförsäkringen ge ersättning. Men det känslomässiga och personliga värdet av de saker som stjäls kan aldrig ersättas. Därför är det klokt att ha sina värdesaker på ett säkert ställe i bostaden.

Hur gäller hemförsäkring vid stöld i hemmet?

Många medlemmar har funderingar kring hur hemförsäkringen gäller man som pensionär drabbas och blir bestulen i sitt hem? Det finns fall där hemtjänstens personal har varit misstänkta för att ha stulit från en pensionär som de tagit hand om, men hemtjänst-företaget nekade den drabbade ersättning eftersom polisutredningen hade lagts ner. Det vill säga, det gick inte att bevisa att stölden hade skett och att ett brott begåtts.

Vår hemförsäkring gäller för stöld i hemmet

Problemet har uppmärksammats tidigare och en del bolag har ändrat sina försäkringsvillkor för hemförsäkringen. Vi justerade villkoren för hemförsäkringen år 2011, och vår hemförsäkring gäller för den som har hemtjänst eller bor på vårdhem. Det innebär att även om det skulle vara personal från hemtjänsten som begått en stöld hemma hos dig kan hemförsäkringen ersätta förlusten.

Förvara dina värdesaker på ett säkert ställe

Även om försäkringen ersätter den ekonomiska förlusten vid en stöld eller ett inbrott, kan det känslomässiga och personliga värdet av de saker som stjäls kan aldrig ersättas. Därför är det ändå klokt att ha sina värdesaker på ett säkert ställe i bostaden.

Du får 15 % rabatt på hemförsäkringen

Som medlem i SPF Seniorerna har du möjlighet att köpa försäkringar till förmånligt pris hos oss. Till exempel får du 15 procent rabatt på hemförsäkring.
Läs mer om hemförsäkring​