Släpvagnsförsäkring

Släpvagnen är praktisk att ha till mycket. Som att flytta möbler, båten eller hästen med, eller slänga skräp. En släpförsäkring är väl värt att investera i. ​​​​​​​​​​​​​​

  • 50 % rabatt för medlemmar

Ring oss för att få ditt pris och köpa försäkring.

0770-824 000
  • Vi försäkrar alla släp

    ​Vi försäkrar båtvagnar, djurtransporter och vanliga flakvagnar (registrerade).​

  • Skador i hästtransport

    ​För hästtransport med säkerhetsbom gäller vagnskadeförsäkringen om hästen orsakar skador inne i släpet. ​

  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Översikt

Jämför våra släpvagnsförsäkringar

I tabellen ser du vilka händelser som ingår i försäkringen och vilken självrisk som gäller.

Detta ingår Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv
Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till släpvagnen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 800 kr om släpvagnen var låst med godkänt dragskolås, annars 3 500 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela släpvagnen.

Självrisken är 1 800 kr om släpvagnen var låst med godkänt dragskolås, annars 3 500 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för skador på släpvagnen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kr.

Ingår Ingår

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som släpvagnsägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr.

Ingår Ingår inte

Du får ersättning för skador på släpvagnen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Självrisken är 1 500 kr.

Dragbilens trafikförsäkring gäller även för släpvagnen. Det du behöver är en halvförsäkring eller helförsäkring för själva släpet. Har du en registrerad hästtransport med säkerhetsbom rekommenderar vi att du väljer helförsäkring, eftersom vagnskadeförsäkringen gäller för skador som hästen orsakar inuti släpet.

Mer om släpvagnsförsäkring

Dragbilens trafikförsäkring gäller för släpvagnen om det uppstår personskador eller skada på någon annans egendom vid en trafikolycka. Om bilen har halv- eller helförsäkring gäller bilens försäkring även för transport av släpvagnen till närmaste verkstad.

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare om du är släpvagnens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning.

Behövs särskilda lås?

Ja, en släpvagn står ofta obevakad och för att försäkringen ska gälla fullt ut ska den vara låst med ett godkänt dragskolås eller en kätting.

Gäller försäkringen om hästen orsakar skador inne i släpet?
Ja, om du har helförsäkring för släpet och en säkerhetsbom monterad. Då ersätts även sådana skador. ​