Olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan underlätta din livssituation om du råkar ut för ett olycksfall. 

  • Du betalar ingen självrisk
  • Hälsodeklaration behövs inte
  • Ersättning för behandling och utlägg samt för ärr

Vad är olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen ger dig ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan bland annat få ersättning för bestående skador, förlorad arbetsförmåga och sjukhusvistelse, men den gäller aldrig vid sjukdom. Olycksfallsförsäkringen kan köpas av dig som är 18-79 år, och du kan behålla olycksfallsförsäkringen livet ut.

Vad menas med ett olycksfall?

Med olycksfall menas en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse. Det vill säga att du får en skada genom utifrån kommande våld mot kroppen. 

Barn under 18 år?

I vår barnförsäkring kan du välja mellan en försäkring som gäller både för olycksfall och sjukdom,  eller endast för olycksfall. Försäkringen kan tecknas från barnets födsel och fram tills att barnet fyller 18 år. 

Detta ingår Olycksfalls­försäkring
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Få ersättning även vid sjukdom

Om du väljer någon av våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar får du både skydd för om du skulle råka ut för ett allvarligt olycksfall men även om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Välj den försäkring som passar dig bäst.

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om hur försäkring gäller. Läs villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Läs igenom och spara förköpsinformationen.