Byte av försäkringsgivare

Från och med den 1 april 2020 är Skandia ny försäkringsgivare för Akavias personförsäkringar.

Ny försäkringsgivare 1 april 2020

Från och med den 1 april 2020 får Akavia (tidigare Civilekonomerna) en ny försäkringsgivare för personförsäkringar. Det innebär att de personförsäkringar du har hos oss kommer upphöra och att du kommer få nya försäkringar hos Skandia.

Om du inte är fullt arbetsför* den 1 april 2020 har du begränsade möjligheter att få nya försäkringar hos Skandia. Skandia kommer skicka ut mer information om förutsättningarna i mitten av mars. Om du inte uppfyller kraven för att få nya försäkringar hos Skandia har du möjlighet att ansöka om en så kallad fortsättningsförsäkring hos oss.

Ansök om fortsättningsförsäkring

Hem-, villa- och bilförsäkring

Din hem-, villa- eller bilförsäkring kommer inte att upphöra, dessa försäkringar fortsätter att gälla hos oss precis som vanligt.

Kontakta oss

Här nedan hittar du mer information och vanliga frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga kan du ringa oss på 0770-77 00 80 eller mejla oss.

Frågor och svar