Läs om försäkringarna

Du har alltid möjlighet att köpa förmånliga personförsäkringar, för att du ska vara rätt och tryggt försäkrad. Här kan du läsa mer om varje försäkring. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Livförsäkring

Ekonomisk trygghet för dina efterlevande

En livförsäkring ger dina närstående en extra ekonomisk trygghet om du avlider. Ersättning betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp till förmånstagare. Förmånstagare är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner och i andra hand arvingar. Det finns möjlighet att välja annan förmånstagare om så önskas.

De belopp du kan försäkra dig för är: 6, 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.

Barnskydd

I försäkringen ingår även ett barnskydd, som betalar ersättning om något av dina barn skulle avlida. Barnskyddet gäller från och med utgången av 22:a graviditetsveckan tills barnet fyllt 18.

Trygghetskapital

Om du inte kan arbeta efter olycka eller sjukdom

En allvarlig olycka eller sjukdom kan leda till att du inte kan komma tillbaka till arbetslivet. Trygghetskapital ger ett ekonomiskt tillskott om du blir arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 30 månader innan 60-årsdage​n eller om du beviljas minst 50 % sjukersättning från Försäkringskassan. Ersättningen beror på graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp. Belopp att välja mellan är: 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.

Sjukförsäkring

Upp till 90 % av lönen vid långtidssjukskrivning​

En långvarig sjukdom eller skada efter ett olycksfall kan innebära att du inte kan arbeta som vanligt och därmed får sänkt inkomst. Sjukförsäkringen ger dig en ersättning som kan anpassas till aktuell inkomstnivå, upp till 90 %.

Försäkringen ger skattefri ersättning om du varit arbetsoförmögen till minst 25 % i mer än 90 dagar. Ersättningen betalas ut med så stor del som motsvarar graden av arbetsoförmågan och valt försäkringsbelopp under totalt max 60 månader.

Vilket försäkringsbelopp du väljer att få ut i månaden beror på din månadslön. Försäkringsbelopp du kan välja är: från 1 400 kronor per månad till 4 200 kronor per månad.

Olycksfallsförsäkring

Om vardagen förändras efter ett olycksfall

En olycka kan ge så pass allvarliga skador att vardagen förändras dramatiskt. En bra olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet, vilket ofta är det bästa sättet att gardera sig mot oförutsedda händelser.

Försäkringen ger ersättning efter ett olycksfall, om du får en bestående skada och om din framtida arbetsförmåga minskar med minst 50 % (s.k. ekonomisk invaliditet) samt vid dödsfall. Du får även ersättning för läke-, rese- och behandlingskostnader, hjälpmedel, tandskada, merkostnader – till exempel kläder som förstörs i samband med olycksfall, sveda och värk samt akut psykisk kris

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt. Du kan välja försäkringsbelopp: 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.

Kritisk sjukdom

Ekonomiskt tillskott vid diagnos av vissa allvarliga sjukdomar

En kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt, kan vända upp och ned på din tillvaro utan förvarning. Ett ekonomiskt tillskott kan underlätta och ge flexibilitet i en tuff situation. Försäkringen ger ersättning i form av ett engångsbelopp vid fastställd diagnos. Försäkringsbelopp att välja mellan är: 1, 2, 5 eller 10 prisbasbelopp.

Barnförsäkring

Kompletterar där samhällets skydd inte räcker till

Barn föds helt oförsäkrade mot sjukdomar och olyckor. När samhällets skydd väl träder in är det oftast begränsat att gälla endast vid olycksfall och bara om något händer när barnet är på förskolan eller skolan. Vår barnförsäkring gäller för både vid olycksfall och sjukdom, dygnet runt, året om, tills barnet är 25 år.

Ersättning lämnas om barnet får en bestående skada (medicinsk invaliditet) och om den framtida arbetsförmågan minskar med minst 50 % (ekonomisk invaliditet), vid tandskada efter ett olycksfall, för läkarbesök, mediciner och resor vid olycksfall samt vid dödsfall. Försärkingen gäller obegränsat antal barn.

Försäkringsbeloppet är 20, 30 ,40 eller 50 prisbasbelopp.

Sjukvårdsförsäkring Bas

Snabbt tillgång till privat sjukvård av hög kvalitet

Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den allmänna vården och träder in där du som mest behöver det, till exempel vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård.

Med en sjukvårdsförsäkring får du tillgång till ett rikstäckande nätverk av välrenommerade vårdgivare. Ifs samarbetspartners levererar högkvalitativ vård på ett stort antal privatsjukhus och mottagningar i hela Sverige.​

Självrisken är 1 500 kronor per skadetillfälle.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Gäller vid både sjukdom och olycksfall

En kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkring ger samma försäkringsskydd för olyckor som olycksfallsförsäkringen, men gäller dessutom vid sjukdom, om den försäkrade får en bestående skada (blir medicinskt invalidiserad). Eftersom sjukdomar är upphov till en stor del av alla invaliditetsskador är försäkringen ett viktigt komplement till övriga försäkringar.

Försäkringsbelopp du kan välja är 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp.​​ 

För ny medlem

Som ny medlem i Civilekonomerna får du ett välkomstpaket med livförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdom och sjukförsäkring, utan kostnad i tre månader. Efter den kostnadsfria perioden väljer du själv om du vill fortsätta med försäkringarna eller inte. 

Mina sidor

Logga in och få en enkel översikt över dina försäkringar. Du också anpassa och ändra din personförsäkring.

Logga in

Försäkringsvillkor

Villkoret visar i detalj vad försäkringen gäller för. Skada ersätts enligt det villkor som är aktuellt vid skadetillfället.

Villkor personförsäkring