Välkomstpaket

Välkomstpaketet erbjuds till dig som blivit ny medlem i Civilekonomerna innan 1 januari 2020. Här kan du läsa om vad som ingår.

Innehåll i välkomstpaketet

Du som blivit ny medlem i Civilekonomerna före den 1 januari 2020 får ett välkomstpaket med en personförsäkring utan kostnad i tre månader. I personförsäkringen ingår skydd vid fyra olika händelser - olycksfall, dödsfall, sjukskrivning och kritisk sjukdom. För att få välkomstpaketet räcker det att du är fullt arbetsför.

Titta lite extra på de olika försäkringsbeloppen och anpassa dem efter ditt behov och till din livssituation.

Efter den kostnadsfria perioden

Om du vill kan du fortsätta ha försäkringen till medlemspris efter den kostnadsfria perioden. Du kommer att få ett erbjudande innan de tre månaderna är slut och genom att betala fakturan fortsätter du med försäkringen till ditt medlemspris. Vill du inte fortsätta ha försäkringen behöver du inte göra någonting alls, du kan bortse från fakturan. Personförsäkringen upphör då efter den kostnadsfria perioden.

Personförsäkring

Detta ingår

Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till en bestående skada kan det innebära påfrestningar i din ekonomi. Med skyddet i olycksfallsförsäkringen får du en ekonomisk trygghet om din vardag förändras och du behöver göra omställningar i livet efter en olycksfallsskada. Omställningar i livet kan till exempel vara att bostaden behöver handikappanpassas eller att du inte kan arbeta fullt ut som du har gjort tidigare. Hur stor ersättningen blir för bestående skada beror på vilken invaliditetsgrad läkaren fastställer i procent. 

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både under din arbetstid och på din fritid. 

Det här ingår 
· Medicinsk invaliditet (bestående skada)
· Ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)
· Dödsfall
· Ärr
· Tandskada
· Behandlings- och resekostnader
· Rehabilitering och hjälpmedel
· Merkostnader
· Sveda och värk
· Krisstöd

Välj försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 1 395 000 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov.

Försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga) minskas med fem procentenheter per år från och med det år du fyller 46 år.

checkmark
Livförsäkring

Ett ekonomiskt skydd för dina nära och kära om du avlider. Livförsäkringen är extra värdefull om du har hemmavarande barn eller bolån. Om du dör före 65 års ålder betalas ersättningen ut som ett skattefritt engångsbelopp - och ger dina nära ett ekonomiskt andrum efter dödsfallet. Ett tillskott kan betyda att de till exempel kan bo kvar och inte behöva ta stora beslut i en svår situation. 

Det här ingår 
· Ersättning vid dödsfall (valt försäkringsbelopp)
· Barnskydd för den försäkrades arvsberättigade barn, 46 500 kr.

Välj försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är 465 000 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov, med hänsyn till eventuella bolån och om du har hemmavarande barn.

checkmark
Sjukskrivning

Om du drabbas av en långvarig sjukdom eller en skada efter ett olycksfall kan det innebära att du inte kan arbeta som vanligt och din inkomst blir lägre. Du får en månadsvis ersättning som kan anpassas efter din inkomstnivå.

Om du varit arbetsoförmögen till mins 25 % i mer än 90 dagar får du en skattefri ersättning i upp till 60 månader. Storleken på ersättningen motsvarar graden av arbetsoförmågan och valt månadsbelopp.

Det här ingår
· Månatlig ersättning vid arbetsoförmåga

Välj försäkringsbelopp
Månadsbeloppet är 1 400 kr och är baserat på en lön mellan 14 500 kr till 26 999 kr. Du kan anpassa beloppet efter din lön.

checkmark
Kritisk sjukdom

Ett ekonomiskt skydd om du drabbas av en kritisk sjukdom, till exempel cancer eller hjärtinfarkt. När tillvaron vänds upp och ned utan förvarning kan ett ekonomiskt tillskott underlätta och ge flexibilitet. Ersättningen betalas som ett engångsbelopp vid fastställd diagnos.

Det här ingår
· Ersättning vid kritisk sjukdom

Välj försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 46 500 kr. Du kan anpassa beloppet efter ditt behov.

checkmark

Frågor och svar

 • Kundservice

  Vi svarar på dina frågor om försäkringar. Kontakta oss via mejl eller telefon så hjälper vi dig.

  Kontakta oss
 • Mina sidor

  Logga in och få en enkel översikt över dina försäkringar. Du också anpassa och ändra din personförsäkring.

  Logga in
 • Villkoren

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor personförsäkring