Självrisk för din BMW

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra ungdomssjälvrisk på 1 000 kr vid trafik och vagnskada. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

Självrisk för privatägd bil

Äger du din bil privat kan du logga in på Mina sidor och läsa mer om försäkringen.

 • Trafik 0 kr.
 • Brand 1 500 kr
 • Glas 2 600 kr.
  Om du väljer att reparera skadan istället för att byta rutan är din självrisk 200 kronor.
 • Maskin Läs försäkringsvillkor för mer information.
 • Feltankning 4 500 kr
 • Räddning 1 500 kr
 • Stöld 1 800 kr
  1 000 kr vid godkänt larm (vid stöld ur bil).
  0 kr vid spårsystem (vid helstöld).
 • Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
  Vagnskada 3 000, 5 000, 8 000 eller 12 000 kronor

Sjävrisk för företagsbilar

Självrisk för företagsägda bilar anges i procent av prisbasbeloppet om inget annat anges.

 • Trafik 10 %
 • Brand 10 % 
 • Glas Företag: 5 % 
  Om du väljer att reparera skadan istället för att byta rutan är din självrisk 200 kronor.
 • Maskin Läs försäkringsvillkor för mer information.
 • Feltankning 10 %
 • Räddning 5 %
 • Stöld 10 %
  1 000 kr vid godkänt larm (vid stöld ur bil).
  0 kr vid spårsystem (vid helstöld).
 • Rättsskydd 20 % av skadekostnaden, lägst 10 % av prisbasbeloppet
 • Vagnskada 10 %

Om bilen ägs av ett företag har du möjlighet att välja samma självrisker som för privatägd bil, ring oss om du vill få prisuppgift med fast självrisk.