Hästförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Försäkring oavsett om du har en ponny eller driver ett stuteri

Du kan försäkra din häst från två dagars ålder tills hästen fyller 16 år. Vi rekommenderar att du köper en veterinärvårdsförsäkring för hästen, och kombinerar den med en livförsäkring. Livförsäkringen gäller tills hästen blir 25 år gammal och veterinärvårdsförsäkringen gäller livet ut. Vi har tre alternativ att kombinera, för att passa just dig och din häst.

  • 3 gratis besök hos FirstVet

    Besök veterinären i mobilen. Tre kostnadsfria videosamtal per kalenderår ingår.

  • Livförsäkring för foster och föl

    Det ingår livförsäkring för foster och föl i stoets livförsäkring tills fölet är 20 dagar.

  • Hältutredning

    Ersättning för utredning och behandling av hälta och rörelsestörningar.

Jämför innehållet VeterinärXtra Veterinärvård Begränsad Veterinärvård

Ersättning för undersökning, behandling och vård om hästen blir sjuk eller skadad. Välj mellan tre omfattningar:

VeterinärXtra
Ersättning upp till 130 000 kronor per år.

Veterinärvård
Ersättning upp till 60 000 kronor per år.
* För försäkringar som börjar gälla före 1 februari 2022 är veterinärvårdsbeloppet upp till 60 000 kronor. Vid årsförfallodagen efter 1 februari 2022 gäller upp till 90 000 kronor.

Begränsad Veterinärvård
Gäller för diagnoserna fraktur eller fissur av ben, akut sårskada, fång, kolik, foderstrupsförstoppning, akut tarminfektion, transportsjuka, lunginflammation för hästar som är yngre än sex månader och förlossning med kejsarsnitt. Högsta ersättning är 60 000 kronor per år.

Upp till 130 000 kr Upp till 90 000 kr* Upp till 60 000 kr

Ersättning om hästen blir helt oanvändbar som rid- eller brukshäst eller förlorar sin fortplantningsförmåga och avlivas. Om hästen inte avlivas och istället triangelmärks får du ersättning med 75 % av livförsäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller till hästen fyller 22 år och övergår då till Livförsäkring utan användbarhet.

Förlorad användbarhet gäller inte för trav- eller galopphästar som tränas för eller deltar i tävling.

Valfri Valfri Valfri

Ersättning om hästen dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, stjäls eller kommer bort. Du får ersättning med hela livförsäkringsbeloppet, dock högst hästens marknadsvärde. 

Livförsäkringen gäller till hästen fyller 25 år.

Valfri Valfri Valfri

Vi bjuder på tre videosamtal per år hos den digitala veterinären FirstVet. 

Läs mer om FirstVet

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för buköppning upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

Ingår Ingår Ingår

Ersättning för undersökning och behandling med CT (Computed tomography), magnetkameraundersökning (MRI), scintigrafi, lameness locator och elektrodiagnostik.

Högsta ersättning är:
  5 000 kronor i Begränsad Veterinärvård
10 000 kronor i Veterinärvård
15 000 kronor i VeterinärXtra

Ingår Ingår Ingår

Bandagematerial som du köper om din häst skadat sig. 

Högsta ersättning är:
2 000 kronor i Veterinärvård
3 000 kronor i VeterinärXtra

Ingår Ingår Ingår inte

Efterskydd för dolda fel om du säljer en häst som är yngre än 10 år, och försäkringen varit gällande i tre år eller sedan hästens födsel och ett dolt fel upptäcks inom tre år efter försäljningen.

Din försäkring gäller för den nya ägaren under förutsättning att skadan eller sjukdomen ersätts enligt villkoren som var gällande när du hade försäkringen för hästen och att det inte finns annan försäkring som gäller för den aktuella åkomman.

Ingår Ingår Ingår inte

Om fölet inte har en egen foster- och fölförsäkring får du ersättning för veterinärvårdskostnader vid sjukdom eller skada under fölets första 20 levnadsdagar.

Högsta ersättning är 35 000 kronor.

Ingår Ingår

Undersökning och behandling av hältor och rörelsestörningar upp till hela försäkringsbeloppet för veterinärvård.

Ingår Ingår Ingår inte

Sjukbeslag som ordineras av veterinär ersätts vid diagnoserna fång, fraktur eller fissur av hovben, hovböld, hålvägg, spiktramp, hornspricka, bockhov och traumatiska skador till hovens yttre delar, som hovkapsel, sula och stråle. Gäller även för felställningar av ben för hästar som inte uppnått ett års ålder. 

Högsta ersättning är:
3 000 kronor i Veterinärvård
6 000 kronor i VeterinärXtra.

Ingår Ingår Ingår inte

Du får hjälp med kostnader för ambulanstransport om veterinär bedömer att hästen inte kan transporteras på annat sätt.

Högsta ersättning är 5 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Receptbelagda mediciner ersätts upp till 6 000 kronor per år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning för rehabilitering som behandlade veterinär har ordinerat.

Högsta ersättning är 6 000 kronor per år.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning med 3 000 kronor per år för veterinärens resor och/eller inställelseavgift.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Ersättning för avlivningskostnader och omhändertagande av djurkroppen.

Högsta ersättning är 6 000 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om hur försäkring gäller. Läs villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Läs igenom och spara förköpsinformationen.