Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket du ska betala själv beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt. Logga in på Mina sidor för att se vilken självrisk du har valt.