Självrisker

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år tillkommer en extra ungdomssjälvrisk på 1 000 kr vid trafik och vagnskada. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

Trafik 

0 kr

Brand 

1 500 kr

Glas 

2 400 kr
Om du väljer att reparera skadan istället för att byta rutan är din självrisk 200 kronor.

Maskin 

Se villkor för mer information.

Feltankning 

4 500 kr

Räddning 

1 200 kr

Stöld 

1 800 kr
1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil).
0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).

Rättsskydd 

20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Vagnskada

Självrisken styrs av bilens vagnskadegaranti. Se ditt garantibevis. 

Du får 3 000 kronor lägre självrisk om du råkar ut för en skada som ersätts av bilens vagnskadegaranti.