Carplus betalskydd

Carplus betalskydd ingår under de tre första månaderna sedan förlängs försäkringen automatiskt. Erbjudandet gäller för nya kunder från och med 30 maj 2022.

Carplus betalskydd är en försäkring som kan ersätta månadsbeloppet på din faktura i upp till ett år om du skulle bli arbetslös, få nedsatt arbetsförmåga eller läggas in på sjukhus. Försäkringen kan också lämna ersättning för del av återstående leasingavgifter vid dödsfall.

Hur mycket kostar Carplus betalskydd

De första tre månaderna är betalskyddet kostnadsfritt. Därefter kommer kostnaden finnas specificerad på din månadsfaktura från Carplus.

Carplus betalskydd gäller för dig som 
  • har tecknat avtal om privatleasing med Car To Go
  • vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Försäkringen gäller som längst till leasingperiodens slut, förutsatt att kostnaden för försäkringen betalas. Den upphör att gälla i förtid om du fyller 65 år eller om du går i pension.

Vilka kostnader kan ersättas av försäkringen?

Försäkringen kan ersätta månadskostnaden för leasingavtal, bilförsäkring, serviceavtal och vinterhjul.

För att kostnaden för bilförsäkring och vinterhjul ska ersättas måste den aviseras från Car To Go. För serviceavtal gäller att det ska vara tecknat via Car To Go.

Om du ångrar dig och vill säga upp försäkringen

Du kan när som helst säga upp Carplus betalskydd. Uppsägningen gäller tidigast från nästkommande månadsskifte efter uppsägningen.

Villkor Carplus betalskydd

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvillkor för  Carplus betalskydd