ÖPPNA FRITIDSHUSET

Tips när du öppnar upp det på våren
När du kommer ut till stugan igen efter vintern är det bäst att göra en kontroll av huset för att se om det uppstått skador under den kalla årstiden. Det finns risk för vattenskador på grund av rör som frusit sönder.​​​​

Gör en kontroll av fritidshuset

Det är bra att kontrollera fritidshuset efter vintern för att upptäcka om rören har klarat kylan, om det har läckt från taket eller om mössen varit framme och gnagt på sladdarna. Det är även viktigt att kontrollera att brandskyddet fungerar som det ska. Vi har gjort en lista för att underlätta kontrollen. Följer du listan kommer ditt fritidshus att må bra i många år.

Vattenledningar

När du slår på vattnet igen ska du vara extra observant. Kontrollera att vattenledningarna inte har frusit under vintern. Det gör du bäst genom att kontrollera alla kranar, både inomhus och utomhus, rörfogar och att vattenmätaren inte ger utslag när kranarna är avstängda. Om den gör det är det en indikation på att det läcker någonstans.

Stanna i huset och övervaka uppvärmningen för att hålla koll så att det inte börjar sippra vatten. Det brukar smälla och låta i rören när man sätter på vattnet och det beror på all luft som samlats där när det har varit avstängt. Kolla vattenlås och golvbrunnar så att de inte har spruckit eller gått sönder under vintern.

Taket

Kontrollera tegelpannorna så att ingen har gått sönder eller flyttat på sig. Byt ut dem som är spruckna. Det lönar sig i längden att hålla koll på taket så att det inte uppstår läckage, som på sikt kan orsaka stora skador på huset.

Hängrännor och stuprör

Rensa bort skräp, barr och löv som har fastnat i rännorna och kontrollera att de sitter stadigt. Tunga snösjok som fallit ner kan ha gjort att de har flyttat på sig.

Skorstenen

Redan på hösten kan du förebygga att fåglar bygger bo i skorstenen under vintern genom att täcka skorstenen med ett rostfritt nät, som du klämmer fast runt skorstenens plåtkant. När du öppnar huset igen på våren rekommenderar vi att du ändå eldar lite försiktigt till att börja med.

Fönstren

Ofta är det nederkanten på fönstret som är mest utsatt, och du kan behöva kitta om och måla just där. Äldre fönster är ofta tillverkade i så bra virke att de klarar sig bättre än nya fönster. Det bästa är att måla med linoljefärg och använda linoljekitt. Då kan det räcka att stryka på linolja på färgen en gång per år, eller möjligen vartannat år, för att fräscha upp lite. Måla behöver du inte göra lika ofta.
Ha helst inte växter nära fasaden.

​​Fasaden och grunden

Det finns en tendens att växtligheten tätnar och tar över kring huset. Det är inte är bra för träfasader, som behöver luftas. Undvik att ha buskar eller rabatter för nära fasaden och rensa bort skräp, löv och jord runt huset. Titta efter tecken på fukt och kondens både inomhus och ute på fasaden. Om du ser tecken av fukt eller mögel, försök spåra varifrån det kommer. Är det bara lite svarta prickar på fasaden brukar det inte vara någon större fara, de är oftast ytliga och går att borsta bort eller tvätta bort med fasadtvätt.

Brunnen

Har du egen brunn bör du med jämna mellanrum skicka ett vattenprov till kommunen för att kontrollera vattenkvaliteten. Gör det minst vart tredje år, vilket är en rekommendation från Livsmedelsverket.
Livsmedelsverkets rekommendationer för dig som har egen brunn.

Skadedjursförsäkring – om gnagarna varit framme

S​kadedjur är inga trevliga gäster att ha i huset. Du som har en fritidshusförsäkring​ hos oss kan få hjälp med saneringen. 

Brandrisken ökar när du värmer upp huset igen

På vårkanten när du börjar värma upp fritidshuset igen, sätter på elementen och börjar elda i den öppna spisen, finns en ökad risk för brand. En annan risk är att skadedjur har gnagt på elledningen eller annat som kan ha orsakat kortslutning. Var försiktig vid uppvärmning, eldning och gör en kontroll av sladdar och kablar innan du börjar använda dem igen.

Ha bra brandskydd i fritidshuset

Många har bra brandskydd hemma i bostaden, men glömmer bort att det är lika viktigt i fritidshuset. Vi rekommenderar att du har brandvarnare, brandfilt och brandsläckare – en6 kg pulversläckare – även i stugan. Det gör att du varnas ljudligt vid en brand och att du har goda möjligheter att släcka en mindre brand på egen hand. Byt batteri i brandvarnaren samtidigt som du öppnar huset för vårsäsongen.

I säkerhetsbutiken kan du köpa brandskyddsprodukter