Trygghet för dig och din bil

Försäkring för din Chevrolet

Har du frågor, ring 08-541 702 40 eller mejla oss.

Försäkringen med vettiga självrisker och generös ersättning

Din Chevrolet är försäkrad med en trygg och generös försäkring som gör livet enkelt för dig som ägare. Vi garanterar att din bil repareras med originaldelar på en auktoriserad verkstad. Skadejouren finns tillgänglig dygnet runt, året om, för att hjälpa till om något händer. Finns för både privatperson och företag.

Kundservice

för dig och din Chevrolet

Öppettider kundtjänst

Vardagar 08.00-21.00
Lördagar 09.00-18.00
Söndagar 10.00-18.00

Skadecenter har öppet dygnet runt.

Kontakta oss

Ring 08-541 702 40

Du kan också mejla din fråga till oss.

Mejla kundservice
Mejla skadeservice

Har det hänt något?

Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

Anmäl skada

försäkringsinformation

Här får du svar på dina frågor

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Vilket villkor är aktuellt för dig?

Den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring gäller för dig som har köpt en försäkring, tackat ja till en offert eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

Skador regleras alltid enligt det villkor som gäller för avtalsperioden då skadan inträffade. Har din försäkring inte förnyats ännu gäller tidigare års villkor.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring och det är viktigt att du läser den tillsammans med offerten eller sammanställningen i webbshopen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning.

Försäkringsnyheter

I Försäkringsnyheter samlar vi de senaste nyheterna om din försäkring för att du snabbt och enkelt ska kunna informera dig om de villkorsförändringar som skett sedan din förra förfallodag.​​​

Försäkringsnyheter

Självrisker

När en skada på bilen har inträffat och skadan ersätts från bilförsäkringen, får du själv stå för en del av skadekostnaden. Det är det som kallas självrisk.

Om en skada orsakats av en förare som är yngre än 25 år är självrisken 1 000 kr. Även vid vissa brott gäller försäkringen med särskild självrisk.

 • Trafik 0 kr.
  Företag: 10 % av pbb*
 • Brand 1 500 kr
  Företag: 10 % av pbb*
 • Glas 2 400 kr.
  Företag: 5 % av pbb*
  Om du väljer att reparera skadan istället för att byta rutan är din självrisk 200 kronor.
 • Maskin Se villkor för mer information.
 • Feltankning 4 500 kr
  Företag: 10 % av pbb*
 • Räddning 1 200 kr
  Företag: 5 % av pbb*
 • Stöld 1 800 kr
  1 000 kr om bilen har godkänt larm (vid stöld ur bil eller försök till stöld ur bil).
  0 kr om bilen har spårsändare (vid helstöld).
  Företag: 10 % av pbb*
 • Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
  Företag: 20 % av kostnaden, lägst 10 % av pbb*
 • Vagnskada 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kronor.
  Företag: 10 % av pbb*
  Företagsbilar har också möjighet att välja fast självrisk, ring oss för prisuppgift.

*Prisbasbelopp

PuL och andra lagar

Lagar och dina rättigheter

Det finns lagar som är till för att skydda dig som konsument. På denna sida har vi samlat de lagar och rättigheter som gäller för dig som privatperson.

Hantering av personuppgifter (PuL)

De personuppgifter som vi inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera bilförsäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer att användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar samt för marknadsanalyser. För sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag vi samarbetar med och andra försäkringsföretag i särskilda fall.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla.

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att efter skriftlig begäran till Citroën Försäkring, M30,106 80 Stockholm, få information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm.

Prisförfrågan på Internet

Vi behöver ditt personnummer och registreringsnummer på bilen för att kunna sätta rätt pris på bilförsäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling), din ålder och om du har körkort. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När du köper bilförsäkring på distans, till exempel på Internet, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar dig inom 14 dagar kontaktar du oss. Har du redan betalat din bilförsäkring får du tillbaka det belopp som gäller för den period bilen inte ska vara försäkrad hos oss. Har du inte har betalat får du en faktura som gäller för den period försäkringen har gällt hos oss.

Skaderegistrering

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för skadeanmälningsregistret är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.

För det fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. Uppgifterna kommer också att användas för att skicka dig information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

If Skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. Information om Ifs huvudsakliga verksamhet hittar du på Ifs hemsida.

Bli helkund

Du får 27 % rabatt på hem- och villaförsäkring hos If. Dessutom får du 15 % rabatt även på andra försäkringar.
Du kan enkelt räkna ut ditt pris på if.se