Fritidshusförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Försäkringen för sommarhus och fjällstuga 

Försäkringen ersätter bland annat vattenläcka och inbrott, samt hjälp med sanering om skadedjur tar sig in i huset. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och du kan välja att försäkra sakerna du förvarar där. Det ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

  • Skadedjursförsäkring ingår

    Ingen självrisk vid sanering av skadedjur som råttor, möss, getingar och vägglöss.

  • Hjälp dygnet runt

    Skadeservice har alltid öppet så att du kan kontakta oss när du behöver hjälp.

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte

Tilläggsförsäkringar

Villkor och förköpsinformation

I villkoret kan du i detalj läsa om hur försäkring gäller. Läs villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Läs igenom och spara förköpsinformationen.