Personskada i trafiken

Personskada som inträffat i trafiken anmäler du enklast direkt här på webben, i samband att du anmäler skadan på fordonet.

Din skaderådgivare

Vår erfarenhet är att man som kund oftast vill ha en personlig kontakt med oss. Därför vill vi gärna ha en dialog med dig om hur din situation ser ut efter olyckan. Förutom att vi vill veta hur du mår och skadans konsekvenser vill vi också informera om vilken ersättning du kan få via försäkringen. Din kontaktperson är en personskaderådgivare från vårt Personskadecenter.

Om du är allvarligt skadad eller tycker att skaderegleringen är svår att sätta sig in i kan du kostnadsfritt anlita ett juridiskt ombud. Tala i så fall med din kontaktperson.

Från anmälan till ersättningsbesked

Du kan läsa om hur vi hanterar din personskada i den utskriftsvänliga översikten "Från anmälan till ersättningsbesked".

I informationsbroschyren ”Hjälp vid personskada” finns en hel del information om hur försäkringen fungerar och vad vi kan hjälpa till med.