Säkrare trafikmiljö för ditt barn

Trafiksäkerheten utanför skolor är ett stort problem, enligt en undersökning som vi har gjort bland 1 195 rektorer vid landets grundskolor (se hela undersökningen nedan). Föräldrar som skjutsar och lämnar sina barn vid skolan ses som den största trafikrisken.​​

– Samhället måste öka satsningen på trafiksäkerheten kring skolorna. Många föräldrar behöver lämna sina barn med bil på grund av att man valt en skola som ligger en bit hemifrån eller att de ska vidare med bilen till jobbet. Miljön runt skolan måste anpassas efter det, säger Henrik Ask, personskadechef på If.

Undersökningen visar att 45 procent av rektorerna anser att deras kommun inte gör tillräckligt för att säkra trafikmiljön runt deras skola. På andra håll fungerar det bättre, främst där man utarbetat former för direkta samtal inom kommunen kring trafiksäkerheten.

– Det räcker inte bara med säkra trafikmiljön. Fortkörare på 30-vägarna utanför skolor och dagis måste hejdas. Vidare bör man uppmuntra samåkning och gemensamma promenader med föräldrar och barn där det går, säger Henrik Ask.

Så får du en säkrare trafikmiljö för ditt barn

 • Prata med ditt barn om att gå i lugn takt om de går själva till skolan, gå gärna gemensamt eller uppmuntra ditt barn att gå med andra barn.
 • Se till att barnet alltid har cykelhjälm om de cyklar.
 • Prata med skolans rektor om hur trafikmiljön kan förbättras.
 • Respektera hastigheten om du kör till skolan.
 • Den närmaste vägen är inte alltid den bästa. Uppmuntra ditt barn att gå den säkraste vägen som ni först kan prova att gå tillsammans.
 • Blockera inte skolingången då sikten kan skymmas för barn som promenerar eller cyklar.

Om undersökningen

För fjärde året i rad genomför If en undersökning med Sveriges rektorer. Undersökningen gjordes i maj/juni 2010.

Resultatet i siffror

Är trafiksäkerheten utanför skolan ett problem?

 • Ja:52 procent
 • Nej:48 procent

Har någon trafikincident eller olycka inträffat under din
tid på skolan?

 • Ja:21 procent
 • Nej:79 procent

Är du orolig för att något allvarligt ska inträffa?

 • Ja:55 procent
 • Nej:45 procent

Tycker du att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö på er skola?

 • Ja:40 procent
 • Nej: 45 procent
 • Vet inte:15 procent

Vad är den största trafikrisken på er skola?

 • Föräldrar som lämnar i bil: 49 procent
 • Hård trafik utanför skolan: 14 procent
 • Elever som buskör mopeder:8 procent
 • Vägen till skolan är osäker för barn som går eller cyklar: 16 procent
 • Annat: 12 procent