Aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter beskriver hur du ska bete dig för att en stöld/skada så långt som möjligt ska undvikas eller begränsas. Om du inte följer aktsamhetskraven kan ersättningen minskas eller helt utebli. Aktsamhetskrav kan t.ex. handla om att du ska låsa dörrarna till villan/lägenheten eller se till så att ledningssystemet i fritidshuset inte fryser sönder under vintern.