Många flyktingbarn "försvinner" spårlöst

If ger årets stipendium Säkerhetsnålen till Sara Atler, som är en ung jurist på organisationen ECPAT, för hennes arbete med att förhindra att barn i migrationsprocessen försvinner och utnyttjas inom sexhandel och annan kriminell verksamhet.

Varje år kommer tusentals barn till Sverige för att söka trygghet, skydd och ett nytt liv. Vad få vet är att många av dessa försvinner spårlöst när de väl kommit till Sverige. Första halvåret i år har drygt 600 barn registrerats som ”försvunna” i Migrationsverkets system. I juni var över 400 av dessa barn fortfarande försvunna. Ingen vet var dessa befinner sig idag.

– Svenska myndigheter måste börja agera mer kraftfullt och vidta större åtgärder för att hindra att ett barn försvinner. Främsta ansvaret bär Migrationsverket, Socialtjänsten och Polisen. I Sverige måste vi skydda barnen oavsett var de kommer ifrån, säger Sandra Atler.

Ifs Säkerhetsnål delades ut vid en ceremoni på Värmdö Gymnasium i augusti och prisutdelare var EU-minister Birgitta Ohlsson.

– Det finns ett stort behov av ökad uppmärksamhet på barns försvinnanden i migrationsprocessen. Vem som helst som har egna barn eller känner andras inser att det läge som råder idag är oacceptabelt. If väljer i år att ge Säkerhetsnålen till en ung kvinna som lägger ner sin själ i de här frågorna, säger Caroline Uliana, ansvarig för stipendiet på If.

Sandra Atler och Birgitta Ohlsson
Sandra Atler och Birgitta Ohlsson

Motivering:

”Sandra Atler har vigt sitt liv åt att arbeta förebyggande mot barnsexhandel och barnpornografi. Från att ha haft ett brinnande ungdomsengagemang för dessa frågor valde Sandra att fortsätta jobba med dem professionellt. Idag arbetar hon som jurist på ECPAT och ägnar mycket tid åt att sprida kunskap för att förhindra att barn utsätts för brott. Sandra är genom sin drivkraft och sitt engagemang en sann förebild för andra unga. Tack vare Sandras arbete som eldsjäl tilldelas hon stipendiet Ifs Säkerhetsnål på 50 000 kronor.”