Top FAQ: No
2015-06-15 00:00

 

​Vi har valt att lägga större fokus på bil och hem eftersom det är de produkter som är vanligast hos våra kunder. I det nya programmet räcker det med en bil- eller hemförsäkring (samt valt pappersfri betalning om du endast har en produkt) för att ta del av förmånsprogrammet.