Frågor vid köp på webben

Är det något du undrar över när du köper en försäkring i vår webbshop? Kanske hittar du svaret här. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svarat så utförligt som möjligt på dem.

Fakturaavgift?

​Kostar det något att betala med faktura?

Väljer du att få en pappersfaktura tar vi ut en fakturaavgift på 25 kronor. För att slippa fakturaavgiften och få en enklare och smidigare hantering kan du välja e-faktura.

Hur länge är en offert gällande?

​Hur​ länge gäller en offert?

  En offert är gällande i 30 dagar från den dag du beställt den. 

När ingår jag avtal med er?

​​När har jag ett avtal med er?

Du ingår avtal med oss när du väljer "Köp" direkt här på webben eller när du väljer att acceptera en offert som du fått till din mejladress. ​ För de produkter som kräver hälsodeklaration ingår du avtal med oss när din hälsodeklaration blivit godkänd av oss.

Har jag rätt att ångra mitt köp?

Du har 14 dagars ångerrätt vid köp på Internet

För personförsäkring är ångerrätten 30 dagar och räknas från det att du som kund får kännedom om att försäkringsavtalet börjat gälla. Skulle du ångra dig inom inom denna tid kontaktar du oss på telefon  0771-655 655. Har du då redan betalat försäkringen betalar vi tillbaka beloppet, med avdrag för den tid som försäkringen varit gällande.

Måste jag lämna mitt personnummer för att få en prisuppgift?

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge rätt pris.

Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgift om var du är bosatt – län, kommun och församling. Vi kontrollerar om du har några betalningsanmärkningar. Genom att  du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer kan du alltid kontakta vår kundservice på 0771-655 655 för att få en prisuppgift.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

​Hur ​hanterar ni mina personuppgifter?

De personuppgifter vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtals förpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. 

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel mejl eller sms. Vi kan komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla.

Enligt PersonuppgiftsLagen – PuL – har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig.

För utdrag enligt § 26 PuL skriver du till:
If
Registerutrdrag
106 80 Stockholm

Vad är Internetrabatt?

Vad är Internetrabatt?​

När du köper försäkringen på webben får du rabatt – internetrabatt. Du får 10 % i internetrabatt på första årets pris för nästan alla våra försäkringar. För bilförsäkring är rabatten 5 %. Djurförsäkringar är undantagna liksom märkesförsäkring för motorcykel av märket BMW.

Hur kan jag betala mina försäkringar?

Du kan läsa om våra olika betalningssätt i ​

Betalningsguiden.

Har du en fråga som du inte hittar svaret på i betalningsguiden är du välkommen att kontakta oss​.