Vuxenförsäkring 50+

Köp här och få 10 % internetrabatt!

Om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom, är det en trygghet att ha en Vuxen 50+ försäkring.

Det är lätt hänt att glömma bort att försäkra sig själv. Men tänk på att samhällets försäkringsskydd är begränsat om du drabbas av ett olycksfall eller en sjukdom som påverkar ditt liv. Med en Vuxen 50+ försäkring kan du få ersättning vid bestående skada efter ett olycksfall. Vid vissa allvarliga sjukdomar betalas en engångsersättning ut direkt när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. Vår Vuxen 50+ försäkring ger dig en ekonomisk trygghet som kan underlätta situationen om din vardag plötsligt förändras. Ersättningen som utbetalas är skattefri​.

Du kan köpa Vuxen 50+ när du är 50–69 år. För dig som har andra försäkringar hos oss och är förmånskund gäller 50–79 år. Är du yngre än 50 år ska du välja sjuk- och olycksfallsförsäkring.

​​Köp försäkringen här på webben eller ring oss på telefon 0770-110 155 om du vill veta mer. Vi hjälper dig gärna!


 • Sjukhusvistelse ersätts

  ​Du får 300 kronor per dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus. ​​

 • Ekonomisk första hjälp

  Engångsutbetalning på 50 000 kr vid vissa allvarliga sjukdomar, som du kan använda som du vill. ​

 • Rådgivning

  Försäkringen ger dig tillgång till kostnadsfri telefonrådgivning om bland annat sjukvård, hälsa, kost och motion.

Försäkringens innehåll Vuxen 50+
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall

Om du drabbas av ett olycksfall som leder till en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen innebär det medicinsk invaliditet. Nedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare. Den ersättning du får blir så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Du betalar ingen självrisk. Välj mellan fyra försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr och 2 000 000 kr.​

Dubbel ersättning i svåra fall

Om den medicinska invaliditetsgraden är minst 30 procent betalar vi dubbel ersättning. Rätt till dubbel ersättning gäller tills du blir 70 år. Har du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och den medicinska invaliditeten fastställs till 40 procent får du dubbel ersättning, dvs. 800 000 kr.

Ekonomisk första hjälp

Drabbas du av allvarlig sjukdom betalar vi en engångssumma på 50 000 kr som betalas ut så snart diagnosen säkerställts av läkare. Några exempel på diagnoser som ersätts är vissa cancerdiagnoser, hjärnblödning och hjärtoperation, se villkoren för information om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för ersättning.  ​

Vi kan inte lämna ersättning för ekonomisk första hjälp för sjukdom eller till följd av sjukdom som visat sig inom 90 dagar från försäkringens begynnelsedag.​​​​​ ​

Rese- och behandlingskostnader

Du får ersättning för de kostnader för läkarbesök, mediciner och resor efter ett olycksfall som inte betalas ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. Självrisken är 1 000 kr.

Tandskada

Försäkringen betalar dina kostnader för vissa tandbehandlingar på grund av olycksfall som inte betalats ut från Försäkringskassan eller annat håll. Högsta ersättning är 5 procent av försäkringsbeloppet för bestående skada (medicinsk invaliditet). Självrisken är 1 000 kr.​​ 

Sjukhusvistelse

Behöver du vårdas på sjukhus betalar försäkringen 300 kr per dag i upp till 90 dagar. Du har en karenstid på 90 dagar från det att det att försäkringen börjar gälla.

Dödsfall

Vid dödsfall orsakat av olycksfall ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr.

Rådgivning

Du får tillgång till rådgivning per telefon, bland annat sjukvårdsrådgivning, råd om kost och motion och upplysning om sociala rättigheter och bidrag.

Händelseförsäkring

Försäkringen betalar ett engångsbelopp om du drabbas av allvarlig fraktur, brännskada av minst 2:a graden eller hälseneruptur – om hälsenan brister helt. Ersättningen är 0,5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet​.​

Kris

Vi ersätter kostnad för kristerapi om du inom ett år drabbas av krisreaktion på grund av nära anhörigs död eller en olyckshändelse som omfattas av försäkringen överfall, misshandel, hot, rån eller våldtäkt. Upp till 10 behandlingstillfällen per skadehändelse ersätts.​​


välj försäkringsbelopp

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din försäkring. Det finns fyra nivåer att välja på:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr

Försäkringsbeloppets storlek påverkar ersättningen

Vilken ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer och vilken invaliditetsgrad som fastställts i procent läkaren.

Exempel

Om den bestående skadan fastställs till 15 % invaliditet och valt försäkringsbelopp är
1 500 000 kr, betalar vi ut 225 000 kr i ersättning. Om valt försäkringsbelopp istället är 500 000 kr betalar vi under samma omständigheter ut ersättning med 75 000 kr.

Bra att tänka på är att utgifter för resor, mediciner och behandlingar som inte ersätts från annat håll ersätts med upp till 5 % av försäkringsbeloppet.


Har du rätt försäkringar?

Vi kan hjälpa dig att se över ditt försäkringsskydd. Vi kontaktar dig på en tid som passar dig. Boka tid för en personlig försäkringsgenomgång​​ eller ring 0770- 110 155.​Självrisk

Försäkringen Vuxen 50+ gäller utan självrisk. Ett undantag finns, vid tandskador och när försäkringen ersätter rese- och behandlingskostnader är självrisken 1 000 kr.

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vad innebär det att försäkringen behåller sitt värde?

För att försäkringen alltid ska vara lika mycket värd räknas försäkringsbeloppet upp varje år. Om du köper en försäkring med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr i år så ska försäkringen lämna ersättning med motsvarande värde om tio år.

Måste jag säga till att jag byter yrke?

Ja, det måste du. Ditt yrke eller sysselsättning påverkar hur försäkringen gäller, och om du byter yrke måste du meddela oss. Gör du inte det riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och andra du bryr dig om.