Villaförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!

Att investera i ett hus innebär stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät. Med villaförsäkring får du skydd för byggnaderna, tomten och dina saker.

Villaförsäkringen gäller för de flesta händelser en husägare kan råka ut för. Det kan vara reparation efter inbrott, brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. Villaförsäkringen kan du köpa till din villa, radhus eller kedjehus. I villaförsäkringen ingår hemförsäkring, med reseskydd, som gäller för de personliga saker du och familjen äger, hyr eller lånar.

Bor du i ett hus som du inte äger? Då behöver du en hemförsäkring​ istället.


 • Huskollen i Stor Villa

  I ​Stor Villaförsäkring ingår kostnadsfri genomgång av huset vart 4:e år.​

 • Stor Villa – Otur ingår

  I ​Stor Villaförsäkring ingår Otursförsäkring för huset upp till 200 000 kr.​​​

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Stor Villa Villa Extra Villa
Ansvar och rättsskydd

​Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.

Rättsskyddet gäller inte för brottsmål och tvister som har samband med skilsmässa. ​

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden och lösöret som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kronor om du inte själv ​valt ett högre belopp.

Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kronor.
Har du Villa Extra är beloppet 50 000 kronor och för Stor Villa är högsta ersättningsbeloppet 80 000 kronor.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

​Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.​

Krishantering

​Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts per försäkrad person och skadehändelse. ​

Naturskada, storm och översvämning

​Försäkringen gäller för skada på byggnaden som orsakats av skyfall, jordskalv, storm, hagel eller snötryck.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar räknat från avresedatumet och den gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även på resa.

Skadedjur i bostadshuset

​Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att sanera bort dem.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Det är Anticimex som ansvarar för skadedjursförsäkringen och du kontaktar dem direkt om du behöver hjälp.

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler.

Överfallsskydd

Du får överfallsersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

​Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden. ​

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.
Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur (allrisk)

​Otursförsäkringen, även kallas allrisk, ersätter personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kronor om du har Villa Extra, 80 000 kronor om du har Stor Villa.

Skadas villabyggnaden eller tomtmarken är högsta ersättningsbeloppet 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.

​Ett års garanti

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss och väljer Stor Villaförsäkring garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för händelser som ska ersättas av tilläggsförsäkringarna Småbåt eller Special.

Hemelektronik ersätts med nytt

​Hemelektronik så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning som är yngre än tre år ersätts med ny som motsvarar den skadad.

Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.

Huskollen​

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​ Läs mer om Huskollen.

Hussvamp

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation upp till 2 miljoner kronor om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Arbetet sker i samarbete med Anticimex. ​

Maximerat åldersavdrag

Åldersavdrag är en kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Åldersavdrag vid skada på villabyggnaden kan bli​ högst 15 000 kronor.​

StorskadeXtra

Om villan skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga en ny motsvarande villa, kan du välja att få resten av villan riven och istället få en ny motsvarande villa uppförd på samma grund.​

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.​

Utökat reseskydd

​I det utökade reseskyddet ingår avbeställningsskydd, förseningsskydd, ersättningsresa och självriskbefrielse. Om du blir sjuk under mer än halva restiden kan du får ersättning med vad resan kostade upp till 25 000 kronor per person och högst 75 000 kronor sammanlagt.​

Utökat vattenläckageskydd

Detta gäller för skador på villabyggnaden som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom tak eller fasad (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.​


TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

att komplettera din försäkring med

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​​​ 

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.

Huskollen

Om väljer Stor Villaförsäkring får du Huskollen på köpet. Det innebär att du vart fjärde år får en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​​​ Läs mer om Huskollen​.

Behöver du endast försäkring för byggnaderna?

De allra flesta av oss som bor i ett eget hus behöver en försäkring som gäller för både byggnaden och de personliga tillhörigheterna – en villaförsäkring. Därför erbjuder vi en villaförsäkring med 1 500 000 kr i försäkringsbelopp för personliga saker som möbler, kläder och elektronik etc.

Äger du en villa som du varken bor eller förvarar några saker i, för att du till exempel köpt huset, men inte flyttat in än, behöver du bara försäkring för huset och övriga byggnader, som garage och gästhus – en villabyggnadsförsäkring. Om du bara behöver en villabyggnadsförsäkring klickar du ur rutan ”Jag vill ha hemförsäkring” när du köper försäkringen. Om du hyr ut huset måste du kontakta oss så att du får rätt form av villaförsäkring.​Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i försäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk – den högsta. ​​

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för villaförsäkring
Grundförsäkring​

​Du väljer grundsjälvrisk, som gäller för de flesta skadehändelser. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

  ​1 500 kr
  3 000 kr
  4 000 kr
  5 000 kr
10 000 kr

Läckage/vattenskada

​3 000 kr

5 000 kr om läckaget beror på frysning

Rättsskydd

25 % av kostnaden, men lägst den grundsjälvrisk du valt.

Skadedjur

0​ kr vid sanering av skadedjur


Översvämning

10 000 kr​​

Självrisker för hemförsäkring
Grundsjälvrisk

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

  1 500 kr
  2 000 kr
  3 000 kr
  4 000 kr
  5 000 kr
10 000 kr

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vilka personer gäller villaförsäkringen för?

Villaförsäkringen gäller för alla som är namngivna på försäkringen. Det är viktigt att alla, även barnen, som ingår i hushållet finns namngivna.

Du kan logga in på Mina sidor där du hittar försäkringsbrevet för villaförsäkringen. Där framgår det vilka som är medförsäkrade. ​

Vi har ett växthus på tomten. Gäller villaförsäkringen för det?

Ja, det gör den om växthuset finns angivet i försäkringsbrevet. När du har Stor Villaförsäkring får du ersättning för skador på växthuset som orsakats av storm, hagel, inbrott eller skadegörelse upp till 25 000 kronor. Stor Villaförsäkring eller VillaExtra gäller även för Otursskador vid plötslig och oförutsedd händelse.

Vi har fått bygglov. Gäller villaförsäkringen under byggnadstiden?

Villaförsäkringen gäller för byggnader som är under uppförande, om- eller tillbyggnad. Försäkringen gäller även för arbetsbodar och verktyg som du skaffat för byggnadsarbetet, samt för material som ska ingå i byggnaden. Verktyg och material ska förvaras inlåsta. Rörsystem ska ha provats och bedömts vara felfria för att läckageskada och skada på installationer ska gälla.

Hur gäller villaförsäkringen för pool på tomten?

Utombusbad som pool och badtunna och bassäng ingår i villaförsäkringen och behöver inte stå med i försäkringsbrevet. När du har Stor Villaförsäkring får du ersättning för skador på poolen eller utomhusbassäng som orsakats av storm och/eller hagel samt skadegörelse med upp till 50 000 kronor. Stor Villaförsäkring eller VillaExtra gäller även för Otursskador vid plötslig och oförutsedd händelse.

Vad gäller om hustaket går sönder på grund av snötryck?

Villaförsäkringen gäller om villans yttertak bryter samman på grund av snötryck om taket är byggt enligt gällande byggnorm. Försäkringen gäller inte för skador på altan-, balkong-, skärmtak eller liknande tak.​

Hur stort kan åldersavdraget bli vid skada i gammalt badrum?

Åldersavdraget på en skadad byggnadsdel som var funktionsduglig innan skadan inträffade begränsas till max 80 procent. Har du Stor Villaförsäkring begränsas åldersavdraget till max 15 000 kronor.

Vilken hjälp får jag vid en brandskada?

Vi har en skadejour med egen personal som har öppet hela dygnet. Vi träffar dig som råkat ut för en skada när som helst på dygnet om det behövs. Vi har även möjlighet att lämna kontanter på plats så att du klarar dig de närmaste dygnen. Det normala är att man får mellan 10-25 000 kronor för att kunna köpa kläder, telefoner etc. Självklart ordnar vi även med akutboende, i upp till 24 månader.

Gäller försäkringen för vilda djur som förstör min tomtmark?

Försäkringen gäller inte för skador orsakade av husdjur eller vildsvin, men den gäller för övriga djur. Om råttor eller andra skadedjur tar sig in i bostaden gäller försäkringen för avlivning av dessa. Dock inte för bortforslandet av skadedjuren.

Får jag rabatt om jag har villalarm?

Ja, du får 5 % rabatt på hemförsäkringsdelen i din villaförsäkring. Larmet ska vara anslutet till larmcentral godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Hur gäller försäkringen om jag tappar TV i golvet?

Om du har Stor Villaförsäkring eller Villaförsäkring Extra kan du få ersättning för både TV och för skadorna på parketten.​

Hur gäller försäkringen vid id-stöld?

I villaförsäkringen ingår försäkringsskydd för id-stöld. Det skyddar ju inte mot att någon stjäl din identitet, men du får hjälp med följande:

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum.
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Här kan du läsa om hur du skyddar dig mot att identitetsstöld.

​​

Tips och råd

Några tips och goda råd till dig som husägare.

 • Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar. Komplettera gärna med brandsläckare och brandfilt. Du kan köpa det i Säkerhetsbutiken​.

 • Dra ut elkontakter vid åska.

 • Vädra ut källarutrymmen med jämna mellanrum.

 • Kom ihåg att uppge andra byggnader på fastigheten, utöver villabyggnaden, när du köper villaförsäkringen.

Här får du svar på hur försäkringen gäller för robotgräsklippare​?​
Att tänka på när du köper ett hus

När du köper hus

Ett husköp är en av de största investeringarna du gör i livet. Här kan du läsa om besiktning och dolda fel.

Läs mer
Tips till dig som ska renovera hus och anlita hantverkare

När huset ska renoveras

Vi har tips till dig om vad du ska tänka på vid renovering och när du anlitar hantverkare.

Läs mer
Tips inför badrumsrenovering

Renovera badrummet

Här har vi samlat tips om vad du ska tänka på vid renoveringen och vad det kan kosta.

Läs mer

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.