Försenad till avresan

Om du kommer för sent till en bokad och betald resa får du ersättning för nödvändiga och skäliga resekostnader för att komma ikapp.
Ibland händer det oförutsatta saker hur väl du än har planerat. Det kan vara en trafikolycka eller ett motorhaveri som gör att du kommer försent till flygplatsen eller färjan. Det kan också vara att någon i familjen blir akut sjuk och att ni inte kan komma iväg.

Du som har Stor Hemförsäkring kan få ersättning upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.