Villkor och förköpsinformation

I villkoret står det vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet så att du ser vad som gäller just för din försäkring. Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

Vilket villkor är aktuellt för dig?

På denna sida hittar du den senaste versionen av villkoren för respektive försäkring. Det villkoret gäller för dig som har köpt en försäkring, tackat ja till en offert eller förnyat din försäkring efter det datum som står på framsidan av villkoret.

Exempel: senaste villkoret för Motorfordon gäller från september 2014. Det innebär att detta villkor gäller för dig som har köpt försäkring, tackat ja till en offert eller förnyat din försäkring efter 1 september 2014.

Behöver du villkor som gäller för tidigare avtalsperiod än den senaste hittar du tidigare års villkor här.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar, och innehåller även viktiga begränsningar. Du har rätt att få denna information innan du köper en försäkring och det är viktigt att du läser den tillsammans med offerten eller sammanställningen i webshopen för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning.