Livförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!
Med en livförsäkring ger du dem som behöver dig mest en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Livförsäkringen är extra värdefull om ni har hemmavarande barn eller har bolån.

Vad händer om en inkomst i familjen försvinner? Det är något som du förmodligen helst inte vill fundera på, men som är extra viktigt om du och din partner äger bostaden tillsammans. En livförsäkring med förmånstagare kan göra att den efterlevande har råd att bo kvar. Livförsäkringen ger dina anhöriga en extra ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp som betalas ut om du avlider.​​ Ersättningen är skattefri.


 • Försäkrad dygnet runt

  ​Livförsäkringen gäller dygnet runt i Norden och utanför Norden vid tillfällig vistelse som varar i högst ett år. ​​

 • Beloppet värdesäkras

  Försäkringsbeloppet räknas upp varje år, med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

​Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din livförsäkring. Det finns fem nivåer att välja på:

 • 500 000 kr
 • 1 000 000 kr
 • 1 500 000 kr
 • 2 000 000 kr
 • 2 500 000 kr

Försäkringsbeloppets storlek påverkar priset

Väljer du ett lägre försäkringsbelopp blir priset på försäkringen lägre. Men tänk på att du inte kan höja beloppet efter det att du har fyllt 60 år. Efter 55 års ålder trappas försäkringsbeloppet ned med 10 % per år jämfört med det försäkringsbelopp som gällde året innan. Fram till din 55-års dag är försäkringsbeloppet värdesäkrat​.


Självrisk

​Livförsäkringen har ingen självrisk och ersättningen är skattefri.

Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Behöver jag göra en hälsodeklaration?

Ja, för att kunna ge dig bästa möjliga försäkringsskydd till rätt pris vill vi att du fyller i en hälsodeklaration. Din försäkring börjar gälla tidigaste dagen efter den dag du ansökte om försäkring (skicka in komplett ifylld hälsodeklaration), under förutsättning att vi kan godkänna försäkringen​.

Svar på vanliga frågor om hälsodeklarationen​

Vad innebär det att försäkringsbeloppet är värdesäkrat?

Försäkringsbeloppet räknas upp varje år vid förfallodagen, motsvarande förändringen av prisbasbeloppet från januari föregående år. Livförsäkringen är värdesäkrad fram till din 55-årsdag.​

Till vem betalas ersättningen från livförsäkringen ut?

Genom ett förmånstagarförordnande bestämmer du vem som får ersättningen från livförsäkringen om du avlider. Om inget annat anmäls gäller följande vid din död:

 • Försäkringsbeloppet betalas ut till din make/maka/sambo.
 • Om make/maka/sambo inte finns, eller helt eller delvis avstår från sin rätt till ersättning betalas beloppet ut till dina arvingar.

  Sambo är endast förmånstagare om ni hade ett samboförhållande vid dödsfallet. Med make/maka aves även registrerad partner

För att ett förmånstagarförordnande ska vara giltigt måste det vara skriftligt och skickas in till oss. Det kan inte göras eller ändras genom testamente.​

Hur betalas ersättningen ut?

Dina efterlevande ska kontakta oss så snart som möjligt. Ersättningen från livförsäkringen är skattefri, och betalas ut som ett engångsbelopp.​​

Vem gäller försäkringen för?

Den gäller för den som står som försäkrad i försäkringsbrevet och som är bosatt i Sverige.

När och var gäller försäkringen?

Den gäller dygnet runt i hela Norden. Utanför Norden gäller den i högst ett år. Ska du vistas utanför Norden under en längre tid ska du kontakta oss innan du reser.
Försäkringen upphör att gälla på årsförfallodagen närmast efter den dag du fyller 75 år.​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker