1. Lätt Lastbilsförsäkring

Rätt försäkring för din lastbil är en trygghet på vägen. Eftersom en lätt lastbil oftast inte har vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring.

Väljer du halv- eller helförsäkring för din lastbil, kan du köpa tilläggsförsäkringen BilXtra. Med BilXtra har du rätt till hyrbilsersättning i upp till 45 dagar, om din lastbil blir skadad. Dessutom slipper du betala självrisken om du behöver assistans på vägen eller krockar med ett djur.

Har du en lätt lastbil som ägs av företaget? Här hittar du lastbilsförsäkring för företag.


 • Låg stöldsjälvrisk

  ​Självrisk 1 500 kr vid stöld och inbrottsförsök.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på annans egendom som du orsakar med lastbilen. Det är den minsta omfattning du kan välja för din lastbilsförsäkring.​

Brand

Försäkringen gäller för skador på lastbilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion  eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisken är 1 500 kr.​

Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta som krossats eller spräckts, till exempel efter ett stenskott. Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1500 kr.​

Stöld

Du får ersättning om din lastbil stjäls och för skador på bilen efter inbrott eller stöldförsök. Självrisken är 1500 kr om lastbilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.​

Assistans

Vi betalar transport hem eller till verkstad vid trafikolycka, annat driftstopp eller vid stöld. Självrisken är 1 500 kr.​

Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada.​

Maskinskada

För en lastbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Självrisken är 1 500 kr + 20 % av kostnaden. Om lastbilen är direkt- eller sidoimporterad är självrisken 3 000 kr + 20 % av kostnaden.​​

Rättsskydd

Vi betalar advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr vid vissa tvister. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.​

Vagnskada

Vagnskadeförsäkring ger ersättning för skador på lastbilen vid t.ex. trafikolycka, om du kört i diket eller om lastbilen utsatts för skadegörelse.​


Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Tillägget Olycksfall kan du välja även om du bara har en trafikförsäkring för lastbilen. För att köpa BilXtra och VärdeXtra behöver du ha minst en halvförsäkring.


Olycksfall

Du kan välja till Förar- och passagerarolycksfall som ger extra ersättning med upp till 600 000 kr till förare och passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer efter en trafikolycka. Ersättningen gäller utöver den ersättning som lämnas från trafikförsäkringen. 


Ersättning lämnas även för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige, i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad. ​​​​​​​

BilXtra

Detta ingår i BilXtra:

 • Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar, om din bil skadas.
 • Om skadan sker utanför Sverige och du hyr bil utanför Sverige får du ersättning för hela hyrbilskostnaden. ​
 • Ingen självrisk vid assistans/bärgning. 
 • Vid kollision med djur och vid skadegörelse sänks självrisken med upp till 10 000 kr om din bil har gällande vagnskadegaranti och med högst 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr.    
​​​​

VärdeXtra

Tillägget ger extra ersättning om lastbilen blir totalförstörd efter en stöld eller vagnskada. 

 • Är lastbilen yngre än 2 år och har körts mindre än 4 000 mil får du en helt ny lastbil. 
 • Är lastbilen äldre eller har körts mer får du 20 % extra ersättning utöver marknadsvärdet.​

​Avställningsförsäkring

Ställer du av lastbilen hos Transportstyrelsen under en längre period, kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som lastbilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge lastbilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för lastbilen, ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen​. När du sedan ställer på lastbilen igen, ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.Självrisker

​Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för lätt lastbilsförsäkring
Trafikskada

​       0 kr
1 000 kr om fö​raren var yngre än 25 år.
1 000 kr om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.​​

​Brandskada

​1 500 kr

Glasskada

   200 kr vid glasreparation av stenskott och mindre skador. 

1 500 kr vid byte av rutan.​

Maskinskada

  1 500 kr om bilen är yngre än 5 år och körts mindre än 8 000 mil.

  3 000 kr om bilen är äldre än 5 år och körts mer än 8 000 mil.

10 000 kr om bilen är äldre än 10 år och har körts mer än 10 000 mil, om du har Stor Bilförsäkring. 

För direktimporterade bilar är självrisken dubbelt så hög jämfört med svensksåld bil. Har du Stor Bilförsäkring är den högsta självrisken 10 000 kr, även för direktimporterad bil.​

Räddning/Assistans

​1 500 kr

Rättsskydd

​​25 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr​.

Stöldskada

1 500 kr

8 000 kr om fordonet inte varit låst med ett godkänt lås​.

Feltankning

1 500 kr

​Vagnskada

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Du kan välja:
3 000 kr, 4 500 kr eller 6 000 kr.

Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

​Ytterligare 1 000 kr i självrisk om föraren var ​under 25 år.Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

​​Vem gäller lätt lastbilsförsäkring för?

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, om du är lastbilens verklige ägare och huvudsaklige brukare. Det innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har köpt försäkring för lastbilen, trots att du egentligen inte äger den eller huvudsakligen brukar den. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning.

Trafikförsäkringen gäller också för den som skadas till följd av trafikolycka med lastbilen.

Jag använder min lastbil i arbetet, är den fullt försäkrad?

Vår försäkring för lätt lastbil gäller för bilen i dess standardutförande. Om bilen används i ditt arbete och eventuellt är utrustad med specialutrustning och verktyg behöver detta tilläggsförsäkras. Kontakta oss så berättar vi mer.

Måste jag serva min lastbil för att försäkringen ska gälla?

Ja, att bilen servas enligt serviceboken är ett krav för att maskinskadeförsäkringen ska gälla. Det ökar även lastbilens livslängd. ​​​​​

Vid utlandsresa

Grönt kort

För resa till vissa länder i Europa behövs ett bevis om att lastbilen är trafikförsäkrad, ett så kallat Grönt kort. Grönt kort kan du beställa hos oss.
Beställ Grönt kort​

Var gäller försäkringen?

Lätt lastbilsförsäkring gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet och vid transport mellan länderna. Vi rekommenderar att du alltid tar med dig registreringsbeviset när du reser utanför Norden.

Försäkringen (exklusive trafikförsäkringen) gäller inte i Iran, Marocko och Tunisien.

Särskilda regler gäller för Kosovo

Ska du köra din bil i Kosovo gäller särskilda regler. Du måste köpa en trafikförsäkring vid gränsen, eftersom Grönt kort för närvarande inte gäller för Kosovo (2014). Anledningen är att Kosovo inte är medlemsstat i FN.

Läs mer om gröna kort-systemet​

Husvagn eller släp

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna kortet.

Viktig information om stöldförsäkringen

För att stöldförsäkringen ska gälla i vissa länder måste lastbilen vara utrustad med elektronisk startspärr som är godkänd av oss. Lastbilens registrerings- eller chassinummer bör också vara ingraverat i glasrutorna.

Tips till dig som ska bila utomlands

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.
 1. Lätt Lastbilsförsäkring