Fritidshusförsäkring

Köp här och få 10 % internetrabatt!
 1. Fritidshusförsäkring

Med en bra fritidshusförsäkring kan du koppla av och njuta av ditt smultronställe. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och de saker du förvarar där.

Ett fritidshus är ofta mer obevakat än en året runt-bostad, vilket gör att vattenskador inte alltid upptäcks i tid och inbrottsrisken är högre , särskilt på vinterhalvåret. Därför är det extra viktigt att ha en försäkring. I fritidshusförsäkringen ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

 • Stor fritidshusförsäkring – Otur ingår

  I Stor fritidshusförsäkring ingår allriskförsäkring för huset.​​

 • Skadedjursförsäkring

  Sanering av skadedjur ingår och du betalar ingen självrisk. ​

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.​​​

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden och lösöret som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i fritidshuset, vattenläckage, branden eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är valbart när du köper försäkringen och ska motsvara värdet av allt som finns i fritidshuset.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

​Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.​

Hyresbortfall

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst 24 månader.​

Skadedjur i fritidshuset​

​Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att sanera bort dem.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Det är Anticimex som ansvarar för skadedjursförsäkringen och du kontaktar dem direkt om du behöver hjälp.

Läs mer om skadedjursförsäkringen. ​

Storm, vind och hagel

​Försäkringen gäller för skada på byggnaden och egendomen däri som orsakats av storm, vind och hagel​.​

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler. ​

Handikappanpassning

Om fritidshuset behöver handikappanpassas för att du blir rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall ersätts skäliga kostnader för handikappanpassning, upp till 100 000 kr.

Hemelektronik ersätts med nytt

​Hemelektronik så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning som är yngre än tre år ersätts med ny som motsvarar den skadade​.

Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare. ​​

Hussvamp

Kostnad för sanering och reparation vid angrepp av den äkta hussvampen Serpula lacrymans och dess släkting Serpula himantioides ersätts upp till maximalt 500 000 kr. Arbetet sker i samarbete med Anticimex.

Maximerat åldersavdrag

Åldersavdrag är en kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Åldersavdrag vid skada på fritidshusbyggnaden ​kan bli​ högst 15 000 kronor.​​​

När du flyttar

Ger ersättning om dina saker skadas vid flytt/transport till fritidshuset om det är en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Sakerna ska vara avsedda för stadigvarande bruk i fritidshuset.​​​

Otur (allrisk)

​Otursförsäkringen, även kallas allrisk, ersätter skada på försäkrad byggnad och på tomtmark där händelsen som gett upphov till skadan ska ha skett plötsligt och oförutsett. Högsta ersättningsbeloppet för byggnad och tomtmark är 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.​​

Snötryck​

Ersätter skada av snötryck när yttertak till fritidshuset (inte balkongtak eller liknande) bryter samman.​

StorskadeXtra

Om fritidshusbyggnaden skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga nytt motsvarande fritidshus, kan du välja att få resten av fritidshuset rivet och istället få en ny motsvarande byggnad ​uppförd på samma grund.​​

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.​​​

Utökat vattenläckageskydd

Detta gäller för skador på fritidshusbyggnaden som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom ytter​tak eller fasad (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.​​​


Tilläggsförsäkringar

för dig som vill vara på den säkra sidan

Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​​​ 

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.

Har du en liten båt som förvaras på fritidsstället?

Lägg till tilläggsförsäkringen Småbåt, då behöver du ingen separat båtförsäkring för den båten.

Merkostnader på grund av nya branschregler ersätts

Den extra kostnad på grund av att nya normer och branschregler gäller vid skadetillfället, och som kan uppkomma vid återställande eller reparation efter en skada, ersätts i det skadade utrymmet. Undantaget är rör som efter viss ålder är helt avskrivna.​Självrisk

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i fritidshusförsäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara av en självrisk – den högsta. ​​​​​​​​

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker
Grundsjälvrisk

​Självrisken varierar beroende på vilken typ av skadehändelse du råkar ut för. Vanligtvis har du en grundsjälvrisk i din försäkring. Den är 1 500 kr.

Du kan välja att ha en högre självrisk för att få ett lägre pris på försäkringen. För vissa typer av skador kan det vara en förhöjd självrisk eller en viss procent av skadebeloppet som gäller.

I ditt försäkringsbrev står det vilken grundsjälvrisk du valt. I försäkringsvillkoret står det i vilka situationer annan självrisk än grundsjälvrisken gäller.

Läckage (vattenskada)

​Vid läckage är självrisken 3 000 kr. Om läckaget beror på frysning är den 5 000 kr.

Översvämning och markrörelser

​Vid skada på byggnad och tomtmark är självrisken 10 000 kr.

​Rättsskydd

​För rättsskydd är självrisken 25 % av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet

Vid skada orsakad av frysning är självrisken 5 000 kr.

Skadedjur

​Sanering av bostadsohyra och Husbock gäller utan självrisk.

Villkor och förköpsinformation

Tips och råd

Här får du svar på hur försäkringen gäller för robotgräsklippare​?

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker
 1. Fritidshusförsäkring