Småbåtsförsäkring för dig som äger en liten båt

Hos oss kan du försäkra en mindre båt genom att köpa tillägget Småbåt till din hem-, villa-, fritidshus- eller Startförsäkring.

Ingen dyr försäkring – men bra att ha

En småbåtsförsäkring behöver inte vara dyr. Men det är bra att ha en försäkring för sin båt, även om den är liten. Mycket kan hända, både till sjöss och på land.​

Med tillägget Småbåt kan du försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor.

Vad gäller småbåtsförsäkringen för?

Tilläggsförsäkringen Småbåt gäller för
  • skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd händelse.
  • skada på täckning-, stöttnings- eller pallningsmaterial om skadan har orsakats av brand.

Vad krävs för att försäkringen ska gälla fullt ut?

  • När båten lämnas i vatten ska den förtöjas så att den klarar sådan vind och sjö som med hänsyn till plats och årstid kan förekomma.
  • Båten ska hållas länsad.
  • När båten lämnas på land ska den ligga så att varken svallsjö eller extremt högvatten kan nå den.
  • Elektronisk utrustning ska vara inlåst när du lämnar båten.
  • Utombordsmotor ska antingen vara fastlås med av SSF​ godkänt motorlås eller förvaras inlåst i en byggnad.

Högsta ersättning för en båt som är försäkrad med tillägget Småbåt är 25 000 kronor.

Äger du en större båt?

Är din båt för stor för att försäkras med tillägget Småbåt behöver du en vanlig båtförsäkring för den. Läs mer om båtförsäkring​​.


Läs mer om

hemförsäkring
villaförsäkring
fritidshusförsäkring
ungdomsförsäkring (Startförsäkring)​.