Lätt lastbilsförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!

  1. Lätt Lastbilsforsäkring

Rätt försäkring för din lastbil är en trygghet på vägen. Eftersom en lätt lastbil oftast inte har vagnskadegaranti rekommenderar vi att du väljer helförsäkring

Väljer du halv- eller helförsäkring för din lastbil, kan du köpa tilläggsförsäkringen BilXtra. Med BilXtra har du rätt till hyrbilsersättning i upp till 45 dagar, om din lastbil blir skadad. Dessutom slipper du betala självrisken om du behöver assistans på vägen eller krockar med ett djur.

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med bilen.

Förar- och passagerarolycksfall

​Försäkringen betalar extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kronor, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Ersätter kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Förar- och passagerarolycksfall gäller utan självrisk.

Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand och blixtnedslag.

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök.

Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott.

Räddning och assistans

Du får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp. 

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra.

Maskinskada

För en lastbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på t.ex. motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada. ​

Vagnskada

Vagnskadeförsäkring ger ersättning för skador på lastbilen vid t.ex. trafikolycka, om du kört i diket eller om lastbilen utsatts för skadegörelse.


​Extra för dig som medlem i Unionen

Tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall ingår gratis i försäkringen.



Tilläggsförsäkringar

BilXtra

BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring för personbilar, inte lätta lastbilar.

I halv- och helförsäkring kan du välja BilXtra som en tilläggsförsäkring.

Detta ingår i BilXtra:


  • ​Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar, om din bil skadas.
  • Om skadan sker utanför Sverige och du hyr bil utanför Sverige får du ersättning för hela hyrbilskostnaden. ​
  • Vid kollision med djur och vid skadegörelse sänks självrisken med upp till 10 000 kr om din bil har gällande vagnskadegaranti och med högst 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr. ​

​VärdeXtra

För att köpa tilläggsförsäkringen VärdeXtra behöver du ha minst en halvförsäkring. VärdeXtra ger extra ersättning om lastbilen blir totalförstörd efter en stöld eller vagnskada.

  • Är lastbilen yngre än 2 år och har körts mindre än 4 000 mil får du en helt ny lastbil.
  • Är lastbilen äldre eller har körts mer får du 20 % extra ersättning utöver marknadsvärdet.​

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Villkor och förköpsinformation

  1. Lätt Lastbilsforsäkring