Bilförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!

Bilförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Bilforsakring

Välj en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina behov. Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring.

Alla behöver ha trafikförsäkring för att få köra med bilen. Helförsäkring passar de flesta vars bil är äldre än tre år. Halvförsäkring räcker om bilen är ny och har vagnskadegaranti eller när den inte längre är värd att helförsäkra. TrafikXtra är ett alternativ till en äldre bil som du vill ha stöldförsäkring till och hjälp med bärgning. Med Stor Bilförsäkring får du en försäkring där bland annat hyrbil, ersättning för ny bil och drulleförsäkring, ingår. Välj den bilförsäkring som täcker det behov just du har för din bil.


Jämför innehållet Stor bil Hel Halv Trafik-Xtra Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med bilen.

Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen betalar extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kronor, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Ersätter kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Förar- och passagerarolycksfall gäller utan självrisk.

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Stöldmomentet i TrafikXtra gäller för stöld av bilen, men inte vid inbrott/stöldförsök.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra.

Räddning och assistans

Du får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp.  Räddningsmomentet i TrafikXtra gäller vid två tillfällen per år, och självrisken är då 500 kr.

​Brand

Försäkringen gäller för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion  eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.​

​Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott. Självrisken vid reparation är 200 kronor och vid byte 1500 kronor.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km gäller försäkringen för plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle. 

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 120 000 km.​

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse – till exempel att ett träd blåst ner på bilen.

Otur

Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme (gäller inte skada orsakad av djur). Med inredning i detta sammanhang avses inte elektronik, sufflett eller hardtop. Självrisken är 1 500 kr.
Dessutom ingår ersättning upp till 5 000 kr för ny bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion, om den förloras eller skadas, vid ett skadetillfälle per år. Förutom själva nyckeln ersätts kostnader för att avprogrammera den förlorade/skadade nyckeln och inprogrammera den nya nyckeln.Självrisken är 500 kr för förlorad bilnyckel.​

VärdeXtra

Om bilen stjäls eller blir totalförstörd på grund av vagnskada, och det inte lönar sig att reparera den (s.k. totalskada) får du en motsvarande ny bil, om din bil är högst två år gammal och inte har körts mer än 40 000 km.

BilXtra

BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring. För halv- och helförsäkring kan du välja till BilXtra. Försäkringen betalar större delen av kostnaden för hyrbil om din bil skadas. Du slipper betala självrisken vid vagnskada utomlands och vid assistans/räddning. Självrisken sänks med upp till 6 000 kronor vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kronor.


​Extra för dig som medlem i Unionen

Tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall ingår gratis i försäkringen.Tilläggsförsäkring

BilXtra

BilXtra ingår om du har Stor Bilförsäkring (Stor Bilförsäkring kan inte väljas för Lätt lastbil).

För halv- och helförsäkring kan du välja till BilXtra.

Det här ingår i BilXtra:

  • Ersättning för merparten av hyrbilskostnaden i upp till 45 dagar, om ditt fordon skadas.
  • 0 kr i självrisk vid bärgning eller assistans och sänkt vagnskadesjälvrisk vid skada utomlands.
  • Självrisken sänks med upp till 6 000 kr vid kollision med djur och vid skadegörelse, om reparationskostnaden är högre än 1 000 kr.
  • Saknar fordonet vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning med upp till 6 000 kr.​

Villkor och förköpsinformation

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.
  1. Bilforsakring