Bilförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Bilforsakring

Välj en bilförsäkring som passar dig, din bil och dina behov. Du kan välja mellan fem olika försäkringar, från trafikförsäkring upp till Stor Bilförsäkring.

Alla behöver ha trafikförsäkring för att få köra med bilen. Helförsäkring passar de flesta vars bil är äldre än tre år. Halvförsäkring räcker om bilen är ny och har vagnskadegaranti eller när den inte längre är värd att helförsäkra. TrafikXtra är ett alternativ till en äldre bil som du vill ha stöldförsäkring till och hjälp med bärgning. Med Stor Bilförsäkring får du en försäkring där bland annat hyrbil, ersättning för ny bil och drulleförsäkring, ingår. Välj den bilförsäkring som täcker det behov just du har för din bil.


Jämför innehållet Stor bil Hel Halv Trafik-Xtra Trafik
Feltankning

Om du tankat bilen med fel typ av bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska, får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. Uppstår det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen. Läs mer under maskinskada.​

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med bilen.

Förar- och passagerarolycksfall

Försäkringen betalar extra ersättning – utöver det som betalas från trafikförsäkringen – med upp till 600 000 kronor, om föraren eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid en trafikolycka. Ersätter kristerapi av legitimerad psykolog vid 10 behandlingstillfällen. Förar- och passagerarolycksfall gäller utan självrisk.

Stöld

Du får ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott/stöldförsök. Stöldmomentet i TrafikXtra gäller för stöld av bilen, men inte vid inbrott/stöldförsök.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader vid vissa tvister och brottmål som har med dig som bilägare att göra.

Räddning och assistans

Du får ersättning för kostnader i samband med räddning/assistans/bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp.  Räddningsmomentet i TrafikXtra gäller vid två tillfällen per år, och självrisken är då 500 kr.

​Brand

Försäkringen gäller för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion  eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.​

​Glas

Vi betalar byte av ruta eller reparation av ruta efter till exempel ett stenskott. Självrisken vid reparation är 200 kronor och vid byte 1500 kronor.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. 

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 120 000 km.
1 500 kr — om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km.
3 000 kr — om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km.
10 000 kr —  om bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 100 000 km och du har Stor Bilförsäkring.​​

Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse eller yttre olyckshändelse – till exempel att ett träd blåst ner på bilen.

Otur

Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme (gäller inte skada orsakad av djur). Med inredning i detta sammanhang avses inte elektronik, sufflett eller hardtop. Självrisken är 1 500 kr.
Dessutom ingår ersättning upp till 5 000 kr för ny bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion, om den förloras eller skadas, vid ett skadetillfälle per år. Förutom själva nyckeln ersätts kostnader för att avprogrammera den förlorade/skadade nyckeln och inprogrammera den nya nyckeln.Självrisken är 500 kr för förlorad bilnyckel.​

VärdeXtra

Om bilen stjäls eller blir totalförstörd på grund av vagnskada, och det inte lönar sig att reparera den (s.k. totalskada) får du en motsvarande ny bil, om din bil är högst två år gammal och inte har körts mer än 40 000 km.

BilXtra

BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring. För halv- och helförsäkring kan du välja till BilXtra. Försäkringen betalar 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil om din bil skadas. Om skadan sker utanför Sverige och du hyr bil utanför Sverige får du ersättning för hela hyrbilskostnaden. ​

Ingen självrisk vid assistans/räddning.​
Vid kollision med djur och vid skadegörelse sänks självrisken med upp till 10 000 kr om din bil har gällande vagnskadegaranti och med högst 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr. ​ 


​Extra för dig som medlem i Unionen

Tilläggsförsäkringen Förar- och passagerarolycksfall ingår gratis i försäkringen.Tilläggsförsäkring

BilXtra

BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring för personbilar, inte lätta lastbilar.

I halv- och helförsäkring kan du välja BilXtra som en tilläggsförsäkring.

Detta ingår i BilXtra:


  • ​Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för en hyrbil i upp till 45 dagar, om din bil skadas.
  • Om skadan sker utanför Sverige och du hyr bil utanför Sverige får du ersättning för hela hyrbilskostnaden. ​
  • Vid kollision med djur och vid skadegörelse sänks självrisken med upp till 10 000 kr om din bil har gällande vagnskadegaranti och med högst 6 000 kr om du har helförsäkring. Reparationskostnaden måste överstiga 1 000 kr. ​

Villkor och förköpsinformation

Avställningsförsäkring

Ställer du av bilen hos Transportstyrelsen kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som bilen är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge bilen förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för bilen ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.
  1. Bilforsakring