Öppna fritidshuset på våren

När du kommer ut till stugan igen efter vintern är det bra att göra en kontroll för att se om det har uppstått några skador och att brandskyddet fungerar som det ska. Vi har gjort en lista över vad som behöver kollas i fritidshuset efter vintern.

​Har något hänt med fritidshuset under vintern?

Gör en kontroll av huset för att upptäcka om det till exempel har läckt från taket, om rören har klarat kylan eller om mössen varit framme och gnagt på sladdarna. Följ listan när det är är dags att fixa i ordning stugan igen efter vintern, så kommer ditt fritidshus att må bra i många år.

Tak

Kontrollera tegelpannorna så att ingen har gått sönder eller flyttat på sig. Byt ut dem som är spruckna. Det lönar sig i längden att håll koll på taket så att det inte uppstår läckage som på sikt kan orsaka stora skador på huset.

Rensa häng- och stuprännor på våren
Hängränna och stuprör

Rensa bort skräp, barr och löv som har fastnat i rännorna och kontrollera att de sitter stadigt. Tunga snösjok som fallit ner kan ha gjort att de har flyttat på sig.

Vattenledningar

När du ska sätta på vattnet igen är det bäst att vara försiktig. Kontrollera att vattenledningarna inte har frusit under vintern. Stanna i huset och håll koll så att det inte börjar sippra vatten någonstans. Det brukar smälla och låta i rören när man sätter på vattnet och det beror på all luft som samlats där när det har varit avstängt. Kolla vattenlås och golvbrunnar så att de inte har spruckit eller gått sönder under vintern.

Skorsten

Före vintern kan du förebygga att fåglar bygger bo i skorstenen genom att täcka skorstenen med ett rostfritt nät som du klämmer fast runt skorstenens plåtkant. När du öppnar igen för att börja elda rekommenderar vi att du eldar lite försiktigt till att börja med.

Kolla fönster på fritidshuset

Fönster

Ofta är det nederkanten på fönstret som är mest utsatt, och du kan behöva kitta om och måla just där. Äldre fönster är ofta tillverkade i så bra virke att de klarar sig bättre än nya fönster. Det bästa är att måla med linoljefärg och använda linoljekitt. Då kan det räcka att stryka på linolja på färgen en gång per år, eller möjligen vartannat år, för att fräscha upp lite. Måla behöver du inte göra lika ofta.

​​Fasad och grund

Det finns en tendens att växtligheten tätnar och tar över kring huset. Det är inte är bra för träfasader, som behöver luftas. Undvik att ha buskar eller rabatter för nära fasaden och rensa bort skräp, löv och jord runt husfasaden. Titta efter tecken på fukt och kondens både inomhus och ute på fasaden. Om du ser tecken av fukt eller mögel, försök spåra varifrån det kommer. Är det bara lite svarta prickar på fasaden brukar det inte vara någon större fara, de är oftast ytliga och går att borsta bort eller tvätta bort med målartvätt.

Brunnen

Har du egen brunn bör du med jämna mellanrum skicka vattenprov till kommunen för att kontrollera vattenkvaliteten. Gör det minst vart tredje år, vilket är en rekommendation från Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets rekommenderationer för dig som har egen brunn.

Gäller fritidshusförsäkringen om gnagarna varit framme?

S​kadedjur är inte trevligt att ha i huset. Du som har en fritidshusförsäkring​ hos oss kan få hjälp med saneringen.

Läs mer på if.se om skadedjursförsäkring som ingår

Ökad brandrisk när du värmer upp huset igen

På vårkanten när du börjar värma upp fritidshuset igen, sätter på elementen och börjar elda i den öppna spisen finns en ökad risk för brand. En annan risk är att skadedjur har gnagt på elledningen eller annat som kan ha orsakat kortslutning. Var försiktig vid uppvärmning, eldning och gör en kontroll av sladdar och kablar innan du börjar använda dem igen.

Ha bra brandskydd i fritidshuset

Många har bra brandskydd hemma i bostaden, men glömmer kanske bort att det är lika viktigt i fritidshuset (stugan). Vi rekommenderar att du har brandvarnare, brandfilt och brandsläckare – en 6 kg pulversläckare – i fritidshuset. Det gör att du varnas ljudligt vid en brand, och att du har goda möjligheter att släcka en mindre brand på egen hand.

Läs mer på if.se om brandsäkerhet och brandskydd​