Villaförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
Gatuadress

Villaförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Boendeförsäkring
  2. Villa

Att äga hus innebär stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät. Med villaförsäkring får du ett skydd för byggnaderna och tomten.

Villaförsäkringen gäller för de flesta händelser en husägare kan råka ut för. Det kan vara reparation efter inbrott, brand- eller vattenskada eller att värmepannan går sönder. Du kan även kombinera din villaförsäkring med en hemförsäkring så att den även gäller för de saker du äger, hyr eller lånar.

Jämför innehållet Stor villa VillaXtra Villa
Ansvar- och rättsskydd

Vi utreder och ersätter om du blir skadeståndsskyldig i egenskap av fastighetsägare eller för att du skadat någon eller någons saker. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 200 000 kronor.

Brand och explosion

Försäkringen ersätter skada bl.a. genom eld som kommit lös, på grund av explosion (inte sprängningsarbete) eller blixtnedslag

Hushållsmaskin, glas och sanitet

Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskin, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet, sanitetsgods, glasruta i fönster eller i dörr i byggnad som gått sönder.

Läckage

Om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från ledningssystemet eller från anslutna anordningar, till exempel handfat, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Skadedjur i bostadshuset

Får du in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som utgör sanitär olägenhet, får du hjälp att sanera bort djuren.

Naturskador, översvämning och storm

Försäkringen gäller för skada som orsakats av skyfall, jordskalv, storm, hagel eller snötryck.

Otur för byggnad

Allriskförsäkring som ersätter skador upp till 200 000 kronor för villabyggnad och tomtmarken och upp till 50 000 kronor för övriga byggnader.

Ett-årsgaranti

​Vi ersätter skada som normalt sett inte omfattas av försäkringen om du bytt försäkringsbolag till If och ditt tidigare bolag hade ersatt händelsen.

Huskollen ​

Vart fjärde år får du en noggrann genomgång av huset, råd och förslag på åtgärder för att hålla huset i gott skick och minska risken för skador. Efter genomgången får du en underhållsplan för de kommande fyra åren. Några enkla säkerhetskriterier som låst ytterdörr, rätt antal brandvarnare och underlägg under diskmaskinen, kylen och frysen ger fördelaktigare villkor som ex. lägre självrisk vid läckageskador.​​​​

Hussvamp

Försäkringen ersätter sanering och reparation om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Skadereglering sker i samarbete med Anticimex.

Maximerat åldersavdrag

Din egen kostnad för åldersavdrag vid skada på villabyggnaden blir högst 15 000 kronor. Åldersavdrag är den kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada.

​StorskadeXtra

Om villan skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga en motsvarande ny villa kan du välja att få resten av villan riven och få en motsvarande ny villa uppförd på samma grund.

Underförsäkringsgaranti för byggnad

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad. Kom bara ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.

​Utökat läckageskydd

Gäller om villabyggnaden skadas av vatten som oberäknat rinner in genom tak eller väggar (ovan mark).

Jämför innehållet stor hem i stor villa hem extra i villa extra hem i villa
Ansvars- och rättsskydd

Blir du krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 250 000 kr. ​

​Din egendom i bostaden

Du får ersättning om dina saker skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte själv har valt ett högre belopp.

Egendom på annan plats

Försäkringen gäller för saker som du har med dig utanför bostaden, till exempel på resa, på arbetet eller i skolan. Var extra försiktig med stöldbegärliga saker för att försäkringen ska gälla fullt ut – som pengar, smycken och elektronik. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, eller 50 000 kr Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Egendom i annan lokal

Saker du förvarar på annat ställe än i bostaden, till exempel i fritidshuset, har samma skydd som i bostaden, men högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr, eller 50 000 kr om du har Hemförsäkring Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Krishantering

Försäkringen ersätter kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts – per försäkrad och skada.

Överfallsskydd

Du får överfallsersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Reseskydd

För privat resa planerad att vara i mer än två dygn, gäller reseskyddet i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.

Id-stöld

Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.​

När du flyttar

Du får ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller försvinner under flytten mellan två bostäder.

Otur

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hem Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.​​​

Du får 1 års garanti

När du byter till Stor hemförsäkring från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter även en skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan (spara villkoret för den tidigare försäkringen). Det enda undantagen är händelser som ersätts av tilläggsförsäkringarna Småbåt och Special. Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum.

Hemelektronisk ersätts med nytt

Elektronik, t.ex. din dator, som är yngre än tre år ersätts med ny, motsvarande den skadade. Med elektronik avses hushållsmaskin, apparat för ljud- och bildåtergivning och dator, men inte kamera, mobiltelefon, surfplatta, bärbar musikspelare eller GPS.

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa – skulle du vara sjuk i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.Om din resa kostar mer än 25 000 kr/person ringer du oss innan du reser iväg. Du kan köpa ett tillägg för att få högre ersättning.

Underförsäkringsgaranti

Om du under året skaffar mer saker hemma, så att värdet överstiger försäkringsbeloppet på din försäkring, blir du inte omedelbart underförsäkrad. Din försäkring gäller fullt ut fram till nästa förnyelse. Kom ihåg att höja försäkringsbeloppet innan försäkringens förnyas nästa gång.


Extra för dig som medlem i SPF Seniorerna

För dig som medlem i SPF Seniorerna så gäller försäkringen för stöld i bostaden även om du lånat ut nycklar till hemtjänst eller hantverkare.Tilläggsförsäkring

​Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Kontakta oss om du vill försäkra en liten båt med tillägget Småbåt.

Behöver du endast försäkring för byggnaderna?

De allra flesta av oss behöver en försäkring som gäller för både byggnaden och de personliga tillhörigheterna – villaförsäkring. Villabyggnadsförsäkring är för dig som äger en villa som du varken bor eller förvarar några saker i, för att du till exempel hyr ut den. Du behöver då bara försäkra huset och övriga byggnader, som garage och gästhus. När du köper försäkringen väljer du i så fall bort att försäkra lösöre.

Villkor och förköpsinformation

  1. Boendeförsäkring
  2. Villa