Hemförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!


Hemförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Boendeförsäkring
  2. Hem

Det spelar ingen roll om du har många saker, dyra saker eller om du har det mer sparsmakat. Du behöver en hemförsäkring.

Med en hemförsäkring kan du få ersättning om dina saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand. Om din bostad blir obrukbar på grund av vatten- eller brandskada hjälper vi dig med ersättningsbostad. Det ingår också ett personligt skydd som hjälper dig om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist, krävd på skadestånd eller utsatt för rån eller överfall. Dessutom gäller hemförsäkringen för stöld i bostaden även om du lånat ut dina hemnycklar till exempelvis hemtjänsten eller hantverkare.


Jämför innehållet Stor hem Hem Extra Hem
Ansvars- och rättsskydd

Blir du krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader – upp till 250 000 kronor.​

​Egendom i bostaden

Du får ersättning om dina saker skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kronor om du inte själv har valt ett annat belopp.

Egendom utanför bostaden

Försäkringen gäller för saker som du har med dig utanför bostaden, till exempel på resa, på arbetet eller i skolan. Var extra försiktig med stöldbegärliga saker för att försäkringen ska gälla fullt ut – som pengar, smycken och elektronik. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kronor om du har Hem, 50 000 kronor om du har Hem Extra, 80 000 kr om du har Stor Hem.

Krishantering

Försäkringen ersätter kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts – per försäkrad och skada.

Reseskydd 45 dagar

För privat resa planerad att vara i mer än två dygn, gäller reseskyddet i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Försäkringen gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.

Överfallsskydd

Du får överfallsersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

Du får hjälp med att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.​​

Flyttförsäkring

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma. Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr. ​​

Otur (allrisk)

Otursförsäkringen, även kallad allriskförsäkring, gäller för dina saker om de skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hem Extra och 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.​

Ett års garanti

När du byter till oss från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter skadan även om den normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan.

Hemelektronik ersätts med ny

​Hemelektronik som är yngre än tre år ersätt med ny, motsvarande den skadade.​ Detta gäller inte surfplattor.

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa – skulle du vara sjuk i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kronor per person och högst 75 000 kronor sammanlagt.

Underförsäkringsgaranti

​Om du skaffar mer saker, men glömmer att höja ditt försäkringsbelopp, gäller försäkringen fullt ut till nästa årsförfallodag. Kom bara ihåg att höja försäkringsbeloppet innan nästa förnyelse.


Extra för dig som medlem i SPF Seniorerna

För dig som medlem i SPF Seniorerna så gäller försäkringen för stöld i bostaden även om du lånat ut nycklar till hemtjänst eller hantverkare.Tilläggsförsäkringar

​Bostadsrättsförsäkring

Du som äger en bostadsrätt behöver en hemförsäkring med tillägget Bostadsrätt för bästa försäkringsskydd. Försäkringen gäller då för skada på fast egendom som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, om skadan inte betalas av föreningens fastighetsförsäkring.

Specialförsäkring

Är en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en Specialförsäkring för cykeln.

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. Kontakta oss​ för att köpa en Specialförsäkring.​

​Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Kontakta oss om du vill försäkra en liten båt med tillägget Småbåt.

Villkor och förköpsinformation

  1. Boendeförsäkring
  2. Hem