Fritidshusförsäkring

Alltid 14 dagars ångerrätt!
  1. Boendeförsäkring
  2. Fritidshus

Med en bra fritidshusförsäkring kan du koppla av och njuta av ditt smultronställe. Försäkringen gäller för byggnaderna, tomten och de saker du förvarar där.

Ett fritidshus är ofta mer obevakat än en året runt-bostad, vilket gör att vattenskador inte alltid upptäcks i tid och inbrottsrisken är högre , särskilt på vinterhalvåret. Därför är det extra viktigt att ha en försäkring. I fritidshusförsäkringen ingår även ett personligt skydd som hjälper dig vid rättsliga tvister och om du krävs på skadestånd. Om du äger fritidshuset tillsammans med andra gäller byggnadsförsäkringen även för dem.

Jämför innehållet Stor Fritidshus Fritidshus
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella skadestånd upp till 5 miljoner kronor.

Om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt betalar vi i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor.​​​

Brand och explosion

​Du får ersättning för skador på byggnaden och lösöret som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion. Dock inte vid sprängningsarbete.​

Dina personliga saker

​​Du får ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i fritidshuset, vattenläckage, branden eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är valbart när du köper försäkringen och ska motsvara värdet av allt som finns i fritidshuset.

Hushållsmaskiner, glas och sanitetsgods

​Försäkringen ersätter skada på hushållsmaskiner, installation för vatten, kyla, värme, avlopp, ventilation, gas, el, sanitetsgods, glasruta i fönster eller dörr i byggnaden. Ytliga skador och skönhetsfel ersätts inte.​

Hyresbortfall

Om du har fritidshuset uthyrt och det blir obrukbart efter en skada får du ersättning för hyresbortfall. Ersättning lämnas under högst 24 månader.​

Skadedjur i fritidshuset​

​Om du får in skadedjur i bostadshuset, till exempel råttor, möss eller bostadsinsekter, som blir en sanitär olägenhet, får du hjälp med att sanera bort dem.

Om Husbock eller andra träskadeinsekter angripit virket i huset, repareras skador som påverkar bärigheten.

Det är Anticimex som ansvarar för skadedjursförsäkringen och du kontaktar dem direkt om du behöver hjälp.

Läs mer om skadedjursförsäkringen. ​

Storm, vind och hagel

​Försäkringen gäller för skada på byggnaden och egendomen däri som orsakats av storm, vind och hagel​.​

Vattenläckage

​Gäller om vatten från ledningssystem oberäknat rinner ut från systemet eller från anslutna anordning som till exempel handfatet, eller från badrum, duschrum eller tvättstuga.

Bad- och duschrum samt tvättstuga ska ha golvbrunn och vara byggda enligt byggnormer och branschregler. ​

Handikappanpassning

Om fritidshuset behöver handikappanpassas för att du blir rullstolsburen p.g.a. ett olycksfall ersätts skäliga kostnader för handikappanpassning, upp till 100 000 kr.

Hemelektronik ersätts med nytt

​Hemelektronik så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning som är yngre än tre år ersätts med ny som motsvarar den skadade​.

Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare. ​​

Maximerat åldersavdrag

Åldersavdrag är en kostnad du får om gammalt ersätts med nytt efter en skada. Åldersavdrag vid skada på fritidshusbyggnaden ​kan bli​ högst 15 000 kronor.​​

När du flyttar

Ger ersättning om dina saker skadas vid flytt/transport till fritidshuset om det är en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Sakerna ska vara avsedda för stadigvarande bruk i fritidshuset.​​

Otur (allrisk)

​Otursförsäkringen, även kallas allrisk, ersätter skada på försäkrad byggnad och på tomtmark där händelsen som gett upphov till skadan ska ha skett plötsligt och oförutsett. Högsta ersättningsbeloppet för byggnad och tomtmark är 200 000 kronor och för övriga byggnader är det 50 000 kronor.​

Snötryck​

Ersätter skada av snötryck när yttertak till fritidshuset (inte balkongtak eller liknande) bryter samman.​

StorskadeXtra

Om fritidshusbyggnaden skadas i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga nytt motsvarande fritidshus, kan du välja att få resten av fritidshuset rivet och istället få en ny motsvarande byggnad ​uppförd på samma grund.​

Underförsäkringsgaranti

Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort till- eller ombyggnad eller skaffat fler saker så att värdet överstiger försäkringsbeloppet. Du behöver bara komma ihåg att ändra försäkringen innan den förnyas nästa gång.​​

Utökat vattenläckageskydd

Detta gäller för skador på fritidshusbyggnaden som orsakats av att vatten oberäknat rinner in genom ytter​tak eller fasad (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan på taket eller fasaden.​​
Tilläggsförsäkring

​Småbåt

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst sex meter långt och två meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Utrustning som normal behövs på båten ingår. Täckningsmaterial, stöttningsmaterial och pallningsmaterial ingår till ett värde av 4 000 kronor. Kontakta oss om du vill försäkra en liten båt med tillägget Småbåt.

Villkor och förköpsinformation

  1. Boendeförsäkring
  2. Fritidshus