If i samhället

Som försäkringsbolag är vi, tillsammans med rättsväsendet, är en av samhällets allra viktigaste trygghetsleverantörer. Vi vill bidra till ett säkrare samhälle och en långsiktigt hållbar miljö. ​
​Försäkringar handlar om att hjälpa både privatpersoner och företag att minska risken för att något ska hända, och skydda mot oväntade ekonomiska förluster. Oavsett om det handlar om att bygga hus eller bedriva företag så ger försäkringar en ökad trygghet för den enskilde individen, företaget och samhället i stort. Försäkringar bidrar till en ökad handlingsfrihet och är därför en viktig hörnsten i ett väl fungerande samhälle.
Som försäkringsbolag är vi, tillsammans med rättsväsendet, en av samhällets allra viktigaste trygghetsleverantörer. Vi vill bidra till ett säkrare samhälle och en långsiktigt hållbar miljö.

Samhällsinriktad verksamhet

If samarbetar med organisationer som verkar för att öka tryggheten i samhället, exempelvis genom att motarbeta segregation och utanförskap. Vi stöttar också ideell verksamhet som utgör ett komplement till räddningstjänst och andra samhällsfunktioner som hjälper till vid nödsituationer. Den viktigaste målgruppen för If är barn och ungdom.

Bidra till en tryggare närmiljö

Vi agerar för att påverka beslutsfattare att fatta långsiktigt kloka beslut. Ett exempel är att If arbetar för att få samhällsplanerarna att ta hänsyn till riskerna för höjd vattennivå när de tar ställning till önskemål om sjönära boende. Ett annat är trafiksäkerheten där If sedan många år engagerar sig i säkrare trafik kring skolor, och där Ifs forskare analyserar bolagets mycket omfattande skadestatistik med syftet att informationen ska användas för att öka tryggheten i trafiken, både för bilister och oskyddade trafikanter.

Risky Business

​Vi på If har daglig kontakt med småföretagare och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vi har tagit fram rapporten Risky Business som en del i arbetet att inspirera och minimera fallgroparna för Sveriges småföretagare.