Ifs Eldsjälar

If erbjuder sedan några år tillbaka alla anställda möjligheten att på betald arbetstid arbeta ideellt några timmar per månad inom föreningar som arbetar socialt eller humanitärt. Initiativet kallas Ifs Eldsjälar.

Vår roll i samhället blir, liksom andra stora företag, allt viktigare. Där offentliga medel och insatser inte längre räcker blir tillgången till privata bidrag allt viktigare för att få olika samhällsnyttiga verksamheter och projekt att gå runt.

Det som ofta behövs i dessa projekt förutom pengar är tid. Det behövs helt enkelt fler personer som kan ställa upp med sin egen tid. Fler frivilliga personer som engagerar sig i framförallt ungdomsfrågor. Som ett sätt att dra vårt strå till stacken bedriver vi Ifs Eldsjälar. Den anställde har möjlighet att arbeta ideellt två timmar varje månad på betald arbetstid.