If som arbetsgivare

Vi tror på våra medarbetare och ger dem ansvar genom en öppen och förtroendefull miljö där var och en förväntas ta egna initiativ.

På så sätt tror vi att vi på bästa sätt tar hand om våra 3,6 miljoner kunder. En viktig del av Ifs arbetsmiljö är ledarskapet som vi kontinuerligt utvecklar så att våra ledare på bästa sätt kan stödja sina medarbetare. Bra ledarskap går ut på att hjälpa andra att lyckas. Vi värdesätter våra medarbetares åsikter och genomför regelbundna medarbetarundersökningar.

Ett aktivt samhällsengagemang

Våra medarbetares välbefinnande är viktigt för oss på If. Vi strävar efter att våra anställda ska ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

För att bidra till balans även i ett större perspektiv engagerar sig If för ett samhälle där alla kan leva i trygghet. Vi är huvudsponsor till Rädda Barnen och delar årligen ut stipendiet Ifs Säkerhetsnål till en ung person som arbetar med utsatta barn och ungdomar.