Din karriär på If

Det stora utbudet av tjänster och roller inom If skapar förutsättningar för varje medarbetare att skapa sin egen karriärväg för att växa och utvecklas.

Vår internationella organisation, som sträcker sig från Norden till Baltikum erbjuder en lång rad möjligheter till utveckling och ger en spännande dimension till arbetet.

Rätt och hög kompetens är en framgångsfaktor i den mycket kunskapsintensiva försäkringsbranschen. Vi arbetar ständigt för att ligga i framkant och ha de bästa möjligheterna till kompetensutveckling. På så sätt kan var och en av våra medarbetare nå bästa möjliga personliga prestation.

Varje medarbetare har både möjlighet och ansvar att själv prägla sin karriär och utveckling hos oss. Medarbetare och ledare arbetar tillsammans fram utvecklingsplaner som kontinuerligt följs upp och ligger till grund för det årliga medarbetarsamtalet.

Varierande tjänster

Det finns ett stort urval av tjänster inom försäkringsbranschen. Hos oss kan du exempelvis arbeta som kundtjänstmedarbetare, skadehandläggare, underwriter, produktutvecklare, jurist, IT-utvecklare, projektledare, marknadsförare, aktuarie, controller, säljare, key account manager och i många andra spännande och roliga roller.

Alla våra tjänster och roller kräver rätt person för jobbet, medan utbildningsbakgrund och erfarenhet kan variera. De vanligaste akademiska utbildningsbakgrunderna är ekonomi, ingenjörsvetenskap, juridik och IT. Men vi har också poliser, sjuksköterskor, bilmekaniker, journalister och andra typer av specialister anställda.

Kompetensutveckling

If Academy är vår egen interna utbildningsenhet som förser våra medarbetare med de senaste utbildningsämnena och kompetensmodellerna anpassade till våra krav och behov, allt för att förbättra respektive medarbetares prestation. If Academy tar fram ett stort urval kurser och program, som arrangeras såväl internt som externt; från introduktionsprogram och kurser i grundläggande försäkringskunskap till miljökurser och program som riktar sig till ledare såväl som specialister.

Vill du bli en av oss

Inom If har varje medarbetare goda utvecklingsmöjligheter, men det ställer också krav på att du tar eget ansvar, bidrar till teamet och är engagerad i ditt arbete. En viktig del av vår kultur är innovation och konstant utveckling. Därför förväntar vi oss att alla - från Ifs ledning till varje enskild medarbetare - hela tiden strävar efter att förbättra sig i sin dagliga arbetsroll.

Vi tror att våra kärnvärden gör oss till ett framgångsrikt företag för våra medarbetare, kunder och ägare. Det är viktigt att alla som arbetar inom If står bakom och ständigt eftersträvar att leva upp till vår kärnvärden.

  • Enkla att nå och förstå - Det är lätt att komma i kontakt med If och dess medarbetare, produkter och tjänster är enkla att förstå.

  • Pålitliga - If håller vad de lovar och hjälper mig när det behövs.
  • Engagerade - If tar initiativ och bryr sig om mig.
  • Nyskapande - If driver utvecklingen framåt och skapar ständigt nya försäkringsprodukter och tjänster.