Kärnvärden

Vi tror att dessa kärnvärden gör oss till ett framgångsrikt företag för våra medarbetare, kunder och ägare.
 • Enkla att nå och förstå
  “Det är lätt att komma i kontakt med If och dess medarbetare, produkter och tjänster är enkla att förstå.”
 • Pålitliga
  “If håller vad de lovar och hjälper mig när det behövs."
 • Engagerade
  “If tar initiativ och bryr sig om mig.”
 • Nyskapande
  “If driver utvecklingen framåt och skapar ständigt nya försäkringsprodukter och tjänster.”

Innovation

En viktig del av vår kultur är innovation och konstant utveckling. Vi förväntar oss att alla - från Ifs ledning till varje enskild medarbetare - hela tiden strävar efter att förbättra sig i sin dagliga arbetsroll. Genom metoder och processer som involverar målorientering och strategiska diskussioner har detta blivit ett naturligt sätt att tänka och arbeta. Dessa metoder uppmuntrar också varje medarbetare att framföra sina egna idéer som kan förbättra verksamheten och motivera till fortsatta framsteg.