If Academy

Som anställd hos oss kan du ta del av utbudet hos vår egen interna utbildningsenhet, If Academy, där vi presenterar de mest aktuella utbildningsområdena och kompetensmodellerna för våra medarbetares särskilda behov och krav.

Vi anlitar både interna och externa utbildare för att ytterligare öka utbudet och för att kunna dra nytta av de senaste forskningsresultaten.

Ett stort antal utbildningar erbjuds, med allt ifrån traditionell och e-baserad utbildning till individuell coaching, mentorskap och aktiv inlärning via tilldelade uppgifter i olika sammanhang. Det ger oss nya möjligheter, bättre kvalitet och större effektivitet i våra utbildningar och prestationer.

Vår vision

If Academy - vi utmanar dig att visa vad du kan!

Vår strävan

If Academy ansvarar för alla kompetensutvecklingsaktiviteter på If. Detta garanterar tillgänglighet, hög kvalitet och ett adekvat utbud för våra interna och externa intressenter.

Våra mål

  • Att upprätthålla och stärka de anställdas motivation, attityd och vilja att lära och ständigt förnya sig.
  • Att ge alla anställda lättillgängliga, adekvata utbildningsaktiviteter av hög kvalitet som underlättar för dem att nå sina egna och företagets mål.
  • Att etablera diversifierade interna och externa partnernätverk för interaktiv utbildning och utveckling.
  • Att göra If Academy till ett välkänt koncept. Förstärka Ifs utbildningsprofil lokalt, nationellt och internationellt.
  • Att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
  • Att söka och implementera innovationer inom kunskapsstyrning på If.
  • Att vara snabba ut på marknaden med nya kompetensutvecklingsinitiativ.