Medarbetarpåverkan

Vi på If tycker att det är viktigt att samtliga medarbetare känner sig delaktiga i verksamheten och har möjlighet att påverka sin arbetssituation. För att uppfylla detta krävs lyhördhet och kontinuerlig utvärdering.

Därför utför vi varje år två medarbetarundersökningar, med målet att hela tiden förbättra oss och få mer kunskap om hur If som arbetsplats kan bli ännu bättre.

Vi är dessutom övertygade om att medarbetarundersökningar leder till förbättrat ledarskap, högre medarbetarinflytande, bättre målstyrning och förbättrad kompetensutveckling, vilket i sin tur påverkar Ifs resultat positivt.

Vår medarbetarundersökning skickas ut till alla anställda och ledare i alla länder två gånger per år. Medarbetare och ledare arbetar därefter med resultat i sina grupper för att identifiera sina styrkor och skapa konkreta åtgärdsplaner kring sina utvecklingsområden.

Vi är mycket nöjda att senaste medarbetarundersökning visade att våra medarbetare trivs med att jobba på If. Vi ser också att våra ledare är tillgängliga för sina medarbetare och att deras ledarskap utvecklas i positiv riktning, enligt medarbetarna.