Affärsidé

Vision

If ska vara Nordens och Baltikums ledande försäkringsbolag med de mest nöjda kunderna och den främsta försäkringsexpertisen.

Vårt erbjudande

If erbjuder prisvärda försäkringslösningar som ger kunderna trygghet och stabilitet i företagande, boende och vardag.

Mål

Ifs mål är att etablera en långsiktigt bättre kundnöjdhet och lönsamhet än konkurrenterna, samt ha en hög kreditvärdighet.

Strategi

Vi har en stark ställning på den nordiska marknaden och arbetar systematiskt för att behålla och utveckla den.

Genom att utnyttja fördelarna med en nordisk gränsöverskridande organisation kan vi använda standardiserade arbetsprocesser, vilket betyder lägre kostnader i jämförelse med våra konkurrenter. Vår strategi är att stärka marknadspositionen genom framförallt organisk tillväxt och selektiva förvärv i både Norden och Baltikum.

Att våra kunder uppfattar oss på ett positivt sätt är också en grundläggande förutsättning för en framgångsrik verksamhet. För att möta kundernas förväntningar är det vår ambition att alltid vara enkla att nå och förstå, och att visa engagemang i varje situation. Våra kunder ska kunna lita på oss.

Investeringsstrategi

Vår investeringsstrategi är att upprätthålla en balans mellan valutafördelning och varaktighet. Överskott återinvesteras, i syfte att öka den totala avkastningen.

Ifs Etikpolicy