Marknad och omvärld

If är Nordens största sakförsäkrare med en marknadsandel på drygt 20 procent.

I Sverige, Norge och Finland tillhör If de ledande sak-försäkringsbolagen med en marknadsandel på 19, 26 och 25 procent i respektive land. På den danska marknaden, som är mer fragmenterad, har If en marknadsandel på 5 procent.

Vår breda nordiska närvaro möjliggör effektiva och gränsöverskridande lösningar. Ifs kunder med internationell verksamhet betjänas genom bolagets filialkontor i Frankrike, Holland, Storbritannien och Tyskland.

”Vår breda nordiska närvaro gör att If på ett unikt sätt kan tillhandahålla stor kunskap och effektiva lösningar till våra kunder.” Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef.

År 2002 introducerades Ifs varumärke på de baltiska marknaderna och sedan 2009 är verksamheten samordnad i ett gemensamt bolag, If P & C Insurance AS, som är registrerat i Estland. Verksamheterna i Lettland och Litauen bedrivs i filialer.