Krisförsäkring

​När man har varit med om händelser som rån, hot, våld, dödsfall , en svår olycka eller sjukdom är det vanligt att man behöver hjälp att hantera situationen. Kontakta Ifs krisjour för att få hjälp att hitta lämplig behandling hos en legitimerad psykolog.


​TELEFON: 08-505 140 87