Skada vid förskole- och skololycksfall

Kommunolycksfallsförsäkring

Läs om vad du ska tänka på om olyckan är framme.

 1. Kommunolycksfall
Om en skada skett är det några saker du bör tänka på. Skadeanmälan måste göras till oss inom tre år - även om du inte haft några kostnader i samband med olycksfallet.


Att tänka på vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta If för bekräftelse.
 • Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Anmäl skada online

​Här kan du anmäl skada för förskole- och skololycksfall direkt på nätet.

Anmäl skada - blankett

​Fyll i blanketten och skicka den till oss.

Köp försäkring

​Fyll i några uppgifter så återkommer vi med offertförslag.

Om försäkringen

Kommunolycksfallsförsäkring ger ett försäkringsskydd för framför allt skolbarn och skolungdom, och även för vissa andra grupper. I försäkringen ingår bland annat:

 • läke, rese- och tandbehandlingskostnader
 • krisförsäkring
 • kläder och personliga tillhörigheter
 • teknisk utrustning för handikappad person
 • medicinsk invaliditet
 • invaliditetsersättning
 • ekonomisk invaliditet
 • dödsfall
Försäkringen gäller på olika sätt i olika kommuner beroende på hur kommunen valt att teckna försäkringen:
 • heltid, dvs. dygnet runt - även på helger och ledigheter
 • enbart under skoltid eller verksamhetstid.

Vad menas med heltid?

Försäkringen gäller dygnet runt under hela försäkringsperioden, även under helger, skollov och andra ledigheter.

Vad menas med skoltid/verksamhetstid?

Med skoltid eller verksamhetstid menas:
 • Lektion och rast
 • Verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag
 • Skolresor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor
 • Verksamhet inom förskola, daghem, familjehem
 • Deltagande i verksamhet anordnad av kommunen
 • Direktfärd till och från skolan eller nämnda verksamheter

Försäkrade kommuner

 1. Kommunolycksfall