Bilmärkesförsäkring

Har du en märkesförsäkring ska du anmäla eventuell skada direkt till respektive försäkringsbolag.