Mage och tarm

Sjukvårdsförsäkringen omfattar medicinskt nödvändig specialistvårdsbehandling för sjukdomar som omfattas av försäkringen.

Om du har behandlats för samma besvär innan du anslöts till försäkringen måste det ha gått ett år sedan senaste behandlingen av besvären innan du kan använda försäkringen för samma besvär. Om du har köpt en individuell försäkring och har lämnat in en hälsodeklaration gäller försäkringen efter godkänd hälsodeklaration med eventuella undantag för besvär som du har haft med dig in i försäkringen.

Hur fungerar det?

Ring Ifs vårdplanering som, beroende på din sjukdom eller skada, ger dig råd eller bokar in ett besök till privat vårdgivare.

Har du har en försäkring som kan användas först efter att du har fått remiss - kontakta oss när du har fått en remiss till specialistläkare.

Hur fungerar det med självrisk?

Har du försäkring med självrisk dras den alltid första gången du besöker en vårdgivare för en ny skada eller sjukdom. Vid återbesök betalar du självklart ingen självrisk. För besök till sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, dietist och logoped betalar du ingen självrisk, istället betalar du en egenavgift på 200 kronor per besök.

När ska jag inte kontakta Ifs vårdplanering?

Din försäkring är till för planerad vård. Drabbas du av sjukdom eller skada som kräver vård omgående, vänder du dig till den allmänna vården. Om du har en försäkring som kan användas först efter att du har fått remiss - kontakta oss när du har fått en remiss till specialistläkare.

Vad omfattas inte av försäkringen?

 • Akut vård, dvs. besvär som behöver omgående behandling eller läkarvård
 • Alternativa behandlingsformer
 • Förebyggande vård och behandling
 • Medfödda sjukdomar, förlossningsskador, handikapp, men och följder därav
 • Kosmetiska behandlingar eller följder därav
 • Snarkning eller sömnapné
 • Graviditet, förlossning och abort, förhindrande av graviditet, sterilisering, fertilitetsundersökning och behandlingar för barnlöshet, inkluderande invitro- och äggdonation, undersökning av fostrets tillstånd och liknande
 • Kostnader som kan eller skulle kunna ersättas från annat håll genom lag, författning, avtal, förordning, konvention eller kollektivavtal
 • Vaccination
 • Tandvårdsbehandling
 • Permanenta medicinska hjälpmedel, t.ex. hörapparat, fotbäddar, bettskena, glasögon, linser m.m.

Ovan är endast exempel, se dina unika försäkringsvillkor och ditt försäkringsbesked för en fullständig översikt av vad som omfattas av försäkringen.​​