If Vårdplanering

Vi hjälper dig vid sjukdom eller skada

If Vårdplaneringen ger dig rådgivning från legitimerade och erfarna sjuksköterskor, samt vårdgaranti inom 14 arbetsdagar.

  1. Om Vårdplaneringen
När du har drabbats av en sjukdom eller skada hjälper vi dig med rådgivning och att snabbt få behandling.

​Så fungerar ​If Vårdplanering

  • När du behöver använda din sjukvårdsförsäkring kontaktar du oss. Vi som arbetar på vårdplaneringen är alla legitimerade och erfarna sjuksköterskor.
  • Utifrån dina besvär hjälper vi dig med rådgivning. I de fall du behöver vård, bokar vi in dig för besök hos en av våra privata vårdgivare på en tid som passar dig. Bokningen bekräftar vi via mejl eller sms.
  • Leder besöket vidare till undersökning, behandling eller operation samordnar vi detta med dig och vårdgivaren.
  • Behöver du gå på återbesök, kontakta oss på If Vårdplanering, vi ordnar det.
  • Om din försäkring gäller för patientavgifter och du har besvär som omfattas av försäkringen så får du ersättning för besök till den allmänna vården inom ramen för högkostnadsskyddet.


Vårdgaranti

If garanterar att du erbjuds behandling av sjukdom eller skada som täcks av sjukvårdsförsäkringen inom 14 arbetsdagar från den tidpunkt då Ifs Vårdplanering godkänt behandlingen.

Vårdgarantin gäller inte om:

  • du själv önskar behandling på annan tidpunkt än den som erbjuds
  • du av annan anledning inte accepterar den tid för behandling som erbjuds
  • om behandlingen måste senareläggas av medicinska skäl


Självrisk

Har du försäkring med självrisk, dras den alltid första gången du besöker vårdgivaren för en ny skada eller sjukdom. Du betalar självrisken direkt till vårdgivaren vid det första besöket, vid återbesök betalar du självklart ingen självrisk. För besök till sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, dietist och logoped betalar du ingen självrisk, istället betalar du en egenavgift på 200 kronor per besök.


  1. Om Vårdplaneringen